skip to content
 
 
 
02/03/2016

Zapisi o resoluciji o pravici do pitne vode

V zadnjem času je bilo na spletu in drugih medijih navedenih več netočnih informacij o glasovanju evropskih poslancev o resoluciji o pravici do pitne vode. Ob tem je treba pojasniti, da poslanci EP niso nikoli odločali o vpisu pravice do vode v ustavo, saj EU takšne ustave sploh ne pozna.

Netočni zapisi se sklicujejo na glasovanje o Resoluciji Evropskega parlamenta o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude - Pravica do vode, ki so jo poslanci sprejeli 8. septembra lani. V njej Parlament Evropsko komisijo med drugim poziva, naj v skladu z glavnim ciljem državljanske pobude o pravici do vode vloži ustrezne zakonodajne predloge in po potrebi spremeni tudi okvirno direktivo o vodah ter tako prizna univerzalni dostop in človekovo pravico do vode. Po drugi strani se zavzema tudi, da bi univerzalni dostop do neoporečne pitne vode in sanitarnih pogojev priznali v Listini o temeljnih človekovih pravicah Evropske unije. Parlament je tako od Komisije zahteval, da prvo uspešno državljansko pobudo, od kar je bil ta demokratični mehanizem z Lizbonsko pogodbo vpeljan, obravnava z vso resnostjo in jo upošteva pri morebitni reviziji predloga direktive o koncesijah za storitve, iz katerega je oskrba s pitno vodo tudi izvzeta. Ob tem so poslanci izrazili prepričanje, da če Komisija ne bo uspešno in široko podprla evropske državljanske pobude v okviru demokratičnega mehanizma, Evropska unija kot takšna v očeh državljanov ne bo več povsem verodostojna.

Celotna Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015 o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“ (2014/2239(INI)) je dostopna na tej povezavi: http://bit.ly/1XY2snj

Parlament je resolucijo sprejel s 363 glasovi za in 96 proti. 261 poslancev je bilo vzdržanih. Od slovenskih evroposlancev ni nihče glasoval proti.

Spomnimo: predlagatelji državljanske pobude Pravica do vode so skupaj zbrali 1.884.790 podpisov. Pobudniki so tako pozvali Komisijo, naj prizna univerzalni dostop do vode ter odstranjevanja odpadnih voda kot človekovo pravico in se zaveže, da se oskrba z vodo v EU ne liberalizira. Državljanska pobuda je mehanizem, ki državljanom daje možnost, da Evropsko komisijo pozovejo k oblikovanju zakonodajnega predloga s področja njene pristojnosti. Za uspešno vložitev pobude morajo predlagatelji zbrati vsaj milijon podpisov iz vsaj četrtine držav članic EU.