skip to content

Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets Kontoret i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 

Från förslag till lag - så fattar EU beslut

"Från förslag till lag - så fattar EU beslut" är en PowerPoint-presentation som beskriver det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 tillämpas det vid nästan all EU-lagstiftning.

CD-rom skiva med presentationen Från förslag till lag
CD-rom skiva med presentationen Från förslag till lag

Det lagstiftningsförfarande som i Nicefördraget kallades medbeslutandeförfarande är nu enligt Lissabonfördraget ordinarie lagstiftningsförfarande och tillämpas på i princip all EU-lagstiftning.

För att beskriva detta förfarandet på ett livfullt sätt har vi valt att visa olika sekvenser från Europaparlamentets sammanträden när tjänstedirektivet* behandlades. Handlingen utspelar sig mellan 2002 och 2006, och du får i de olika filmerna följa framväxten av ett beslut på EU-nivå samt vad detta beslut får för effekter i Sverige. Direktivet trädde i kraft i december 2009.

 

Om du har några frågor om - eller synpunkter på - presentationen är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

 .

Bruksanvisning

Du behöver en dator som kan visa PowerPoint- och multimediefiler samt bra högtalare för att höra ljudet. Om du inte redan har PowerPoint installerat på din dator, måste du först ladda ned ett program som gör det möjligt att spela upp presentationen.

Om du har en äldre version av Powerpoint kan du bli tvungen att ladda ned en uppdatering. Likaså om du saknar ett program för att packa upp komprimerade filer (t.ex. WinZip).

Börja med att ladda ned presentationen genom att klicka på "Ladda ned" ovan, välj Open/Öppna, inte Save/Spara. (Det kan ta några minuter att öppna presentationen.) Markera alla filer i listan och välj Extract/Packa upp. Välj var på din dator du vill lagra presentationen, t.ex. i en ny mapp på Skrivbordet/Desktop, och välj därefter Extract/Packa upp. Nu läggs materialet i den nya mappen. Kontrollera att ljudet är på, på lagom hög volym. Öppna mappen och klicka på filen "Från förslag till lag" för att starta presentationen.  

Starta presentationen genom att:

 
  • Klicka på filen "Från förslag till lag" - då visas första bilden.
  • Klicka vidare till nästa bild på vanligt sätt i PowerPoint, antingen genom att trycka på Page Up, på Enter eller på pilikonen i bildens vänstra hörn.
  • Starta filmsekvenserna som finns till vissa av bilderna (den svarta filmrutan) genom att klicka en gång var som helst inne i den svarta filmrutan. Det kan ta en liten stund innan filmen spelas upp. Pausa filmuppspelningen genom att återigen klicka en gång var som helst inne i filmrutan. Återstarta filmen genom att klicka en gång i filmrutan igen.
  • För att gå vidare efter filmsekvensens slut eller avbryta filmen, klicka utanför filmrutan så fortsätter presentationen.

PowerPoint-presentationen är sammanställd av Europaparlamentets informationskontor i Sverige i samarbete med World Television. Cd-skivan är producerad av Publikationsbyrån, Luxemburg.

© Copyright Europeiska unionen, 2009, 2010.

Denna presentation tillhandahålls utan kostnad för informationsändamål och i utbildningssyfte gällande Europaparlamentet. Om presentationen ska användas för något annat ändamål måste godkännande inhämtas på förhand från Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Denna presentation får inte under några omständigheter säljas eller hyras ut. OBS! Bilder som visar Europaparlamentets byggnader eller konstverk får endast användas för att åskådliggöra aktuella händelser.

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

 .