Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
Europarlementariërs
Europarlementariërs
 

Nederlandse leden 2014-2019

Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden inclusief de voorzitter. Hieronder staan de 26 Nederlandse leden.

 .
De Nederlandse Europarlementariërs
De 26 Nederlandse Europarlementariërs
 
 .

photo Hans van Baalen
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke partij: VVD

Commissie:
Voorzitter
D-ZA Delegatie voor betrekkingen met Zuid-Afrika
Lid
CPDE Commissie van delegatievoorzitters
AFET Commissie buitenlandse zaken
SEDE Subcommissie veiligheid en defensie
Plaatsvervanger
INTA Commissie internationale handel
TERR Bijzondere Commissie terrorisme
D-US Delegatie voor betrekkingen met de Verenigde Staten
DACP Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
DLAT Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

hans.vanbaalen@ep.europa.eu
Hans van Baalen

 .

photo Bas Belder
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Politieke partij: SGP

Commissie:
Ondervoorzitter
D-IL Delegatie voor de betrekkingen met Israël
Lid
AFET Commissie buitenlandse zaken
D-IR Delegatie voor de betrekkingen met Iran
Plaatsvervanger
BUDG Begrotingscommissie
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

bastiaan.belder@ep.europa.eu
Bas Belder

photo Wim van de Camp
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie:
Lid
TRAN Commissie vervoer en toerisme
D-CN Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
Plaatsvervanger
INTA Commissie internationale handel
CONT Commissie begrotingscontrole
DCAR Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

wim.vandecamp@ep.europa.eu
Wim van de Camp

photo Peter van Dalen
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Politieke partij: ChristenUnie

Commissie:
Lid
TRAN Commissie vervoer en toerisme
PECH Commissie visserij
D-IN Delegatie voor de betrekkingen met India
Plaatsvervanger
DSAS Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

peter.vandalen@ep.europa.eu
Peter van Dalen

photo Bas Eickhout
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Politieke partij: GroenLinks

Commissie:
Lid
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-US Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
Plaatsvervanger
ECON Commissie economische en monetaire zaken
TRAN Commissie vervoer en toerisme
D-CN Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

bas.eickhout@ep.europa.eu
Bas Eickhout

photo André Elissen
Fractie Europa van Naties en Vrijheid
Politieke partij: PVV

Commissie:
Lid
BUDG Begrotingscommissie
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
D-AF Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
Plaatsvervanger
TRAN Commissie vervoer en toerisme
D-CN Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

andre.elissen@ep.europa.eu
André Elissen

photo Gerben-Jan Gerbrandy
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke partij: D66

Commissie:
Lid
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
GLYF Commissie EU-vergunningsprocedure voor pesticiden
D-RU Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
Plaatsvervanger
CONT Commissie begrotingscontrole
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
D-CN Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

gerben-jan.gerbrandy@ep.europa.eu
Gerben-Jan Gerbrandy

photo Marcel de Graaff
Fractie Europa van Naties en Vrijheid
Politieke partij: PVV

Commissie:
Lid
BCPR Conferentie van voorzitters
AFET Commissie buitenlandse zaken
D-IL Delegatie voor de betrekkingen met Israël
DMED Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
Plaatsvervanger
INTA Commissie internationale handel
DSAS Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

marcel.degraaff@ep.europa.eu
Marcel de Graaff

photo Anja Hazekamp
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Politieke partij: Partij voor de Dieren

Commissie:
Lid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
GLYF Commissie EU-vergunningsprocedure voor pesticiden
D-JP Delegatie voor de betrekkingen met Japan
Plaatsvervanger
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
PECH Commissie visserij
DEEA Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

anja.hazekamp@ep.europa.eu
Anja Hazekamp

photo Jan Huitema
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke partij: VVD

Commissie:
Lid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
D-CA Delegatie voor de betrekkingen met Canada
Plaatsvervanger
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

jan.huitema@ep.europa.eu
Jan Huitema

photo Dennis de Jong
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Politieke partij: SP

Commissie:
Lid
CONT Commissie begrotingscontrole
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming
Plaatsvervanger
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
DARP Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

dennis.dejong@ep.europa.eu
Dennis de Jong

photo Agnes Jongerius
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie:
Ondervoorzitter
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Lid
DASE Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
Plaatsvervanger
INTA Commissie internationale handel
D-IN Delegatie voor de betrekkingen met India

agnes.jongerius@ep.europa.eu
Agnes Jongerius

photo Esther de Lange
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie:
Lid
ECON Commissie economische en monetaire zaken
D-RU Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
Plaatsvervanger
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
D-US Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

esther.delange@ep.europa.eu
Esther de Lange

photo Jeroen Lenaers
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie:
Ondervoorzitter
TERR Bijzondere Commissie terrorisme
DASE Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
Lid
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Plaatsvervanger
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
DCAS Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië

jeroen.lenaers@ep.europa.eu
Jeroen Lenaers

photo Matthijs van Miltenburg
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke partij: D66

Commissie:
Lid
REGI Commissie regionale ontwikkeling
DLAT Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
Plaatsvervanger
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming
TRAN Commissie vervoer en toerisme
D-CL Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
D-BR Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
DMER Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

matthijs.vanmiltenburg@ep.europa.eu
Matthijs van Miltenburg

photo Anne-Marie Mineur
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Politieke partij: SP

Commissie:
Lid
INTA Commissie internationale handel
DCAR Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
Plaatsvervanger
PETI Commissie verzoekschriften
DROI Subcommissie mensenrechten
D-IN Delegatie voor de betrekkingen met India

anne-marie.mineur@ep.europa.eu
Anne-Marie Mineur

photo Caroline Nagtegaal
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke partij: VVD

Commissie:
Lid
ECON Commissie economische en monetaire zaken
D-IN Delegatie voor de betrekkingen met India
Plaatsvervanger
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie

caroline.nagtegaal@ep.europa.eu
Caroline Nagtegaal

photo Lambert van Nistelrooij
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie:
Lid
REGI Commissie regionale ontwikkeling
D-BR Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
DMER Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
DLAT Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
Plaatsvervanger
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming
DACP Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu
Lambert van Nistelrooij

photo Kati Piri
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie:
Lid
AFET Commissie buitenlandse zaken
D-UA Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
DEPA Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
Plaatsvervanger
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
DROI Subcommissie mensenrechten
TERR Bijzondere Commissie terrorisme
D-TR Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

kati.piri@ep.europa.eu
Kati Piri

photo Judith Sargentini
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Politieke partij: GroenLinks

Commissie:
Ondervoorzitter
TERR Bijzondere Commissie terrorisme
Lid
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-ZA Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
DACP Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
Plaatsvervanger
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
DROI Subcommissie mensenrechten
DPAP Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

judith.sargentini@ep.europa.eu
Judith Sargentini

photo Marietje Schaake
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke partij: D66

Commissie:
Ondervoorzitter
D-US Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
Lid
INTA Commissie internationale handel
Plaatsvervanger
AFET Commissie buitenlandse zaken
DROI Subcommissie mensenrechten
DARP Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
D-IR Delegatie voor de betrekkingen met Iran

marietje.schaake@ep.europa.eu
Marietje Schaake

photo Annie Schreijer-Pierik
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie:
Lid
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
PECH Commissie visserij
DACP Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
Plaatsvervanger
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
D-RU Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

annie.schreijer-pierik@ep.europa.eu
Annie Schreijer-Pierik

photo Olaf Stuger
Fractie Europa van Naties en Vrijheid
Politieke partij: PVV

Commissie:
Lid
REGI Commissie regionale ontwikkeling
D-US Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
Plaatsvervanger
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
DEEA Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

olaf.stuger@ep.europa.eu
Olaf Stuger

photo Paul Tang
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie:
Ondervoorzitter
D-RS Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
Lid
ECON Commissie economische en monetaire zaken
Plaatsvervanger
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
D-US Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

paul.tang@ep.europa.eu
Paul Tang

photo Sophie in ´t Veld
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke partij: D66

Commissie:
Lid
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-TR Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
Plaatsvervanger
ECON Commissie economische en monetaire zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
D-ME Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

sophie.intveld@ep.europa.eu
Sophie in ´t Veld

photo Auke Zijlstra
Fractie Europa van Naties en Vrijheid
Politieke partij: PVV

Commissie:
Lid
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-JP Delegatie voor de betrekkingen met Japan
Plaatsvervanger
ECON Commissie economische en monetaire zaken
DSEE Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

auke.zijlstra@europarl.europa.eu
Auke Zijlstra