Политика в областта на конкуренцията

01-02-2018

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съдържа в членове 101—109 правила за конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Съобразно тях са забранени договорености между предприятия, които ограничават конкуренцията. На предприятията се забранява злоупотребата с доминираща позиция и нарушаването на търговията между държавите членки. Сливания между предприятия и поглъщания, които са от общностно значение, ще могат да се контролират от Европейската комисия (ЕК) и в определени случаи да се забраняват. Държавните помощи в полза на определени предприятия или продукти, които водят до нарушаване на конкуренцията, се забраняват, но в определени случаи могат да бъдат разрешени. Разпоредбите за конкуренцията важат и за публичните предприятия и услуги, както и за услугите от общ интерес. В случай че осъществяването на целите на тези особени услуги бъде застрашено, разпоредбите за конкуренцията може да загубят силата си.

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съдържа в членове 101—109 правила за конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Съобразно тях са забранени договорености между предприятия, които ограничават конкуренцията. На предприятията се забранява злоупотребата с доминираща позиция и нарушаването на търговията между държавите членки. Сливания между предприятия и поглъщания, които са от общностно значение, ще могат да се контролират от Европейската комисия (ЕК) и в определени случаи да се забраняват. Държавните помощи в полза на определени предприятия или продукти, които водят до нарушаване на конкуренцията, се забраняват, но в определени случаи могат да бъдат разрешени. Разпоредбите за конкуренцията важат и за публичните предприятия и услуги, както и за услугите от общ интерес. В случай че осъществяването на целите на тези особени услуги бъде застрашено, разпоредбите за конкуренцията може да загубят силата си.