Společná dopravní politika: obecné zásady

01-02-2018

Společná dopravní politika je jednou z oblastí společné politiky již více než 30 let. Vedle otevření dopravních trhů konkurenci a vytvoření transevropských sítí nabude do roku 2020 na důležitosti téma udržitelné mobility, zejména v souvislosti s neustálým nárůstem emisí skleníkových plynů, které toto odvětví vytváří a které by mohly ohrožovat klimatické cíle Evropské unie.

Společná dopravní politika je jednou z oblastí společné politiky již více než 30 let. Vedle otevření dopravních trhů konkurenci a vytvoření transevropských sítí nabude do roku 2020 na důležitosti téma udržitelné mobility, zejména v souvislosti s neustálým nárůstem emisí skleníkových plynů, které toto odvětví vytváří a které by mohly ohrožovat klimatické cíle Evropské unie.