Volný pohyb kapitálu

01-02-2018

Volný pohyb kapitálu je jednou ze čtyř základních svobod jednotného trhu EU. Nejedná se jen o nejnovější svobodu, ale rovněž o svobodu s nejširší působností, jelikož se vztahuje i na třetí země. Liberalizace pohybu kapitálu se postupně zvyšovala. Od Maastrichtské smlouvy (1994) došlo ke zrušení veškerých omezení pohybu kapitálu a plateb jak mezi členskými státy, tak se třetími zeměmi. Tato zásada má přímý účinek, tj. nevyžaduje žádné další právní předpisy ani na úrovni EU, ani na úrovni členských států.

Volný pohyb kapitálu je jednou ze čtyř základních svobod jednotného trhu EU. Nejedná se jen o nejnovější svobodu, ale rovněž o svobodu s nejširší působností, jelikož se vztahuje i na třetí země. Liberalizace pohybu kapitálu se postupně zvyšovala. Od Maastrichtské smlouvy (1994) došlo ke zrušení veškerých omezení pohybu kapitálu a plateb jak mezi členskými státy, tak se třetími zeměmi. Tato zásada má přímý účinek, tj. nevyžaduje žádné další právní předpisy ani na úrovni EU, ani na úrovni členských států.