Politika hospodářské soutěže

01-02-2018

Pravidla hospodářské soutěže na vnitřním trhu jsou stanovena v článcích 101 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Zakazují dohody mezi podniky omezující hospodářskou soutěž. Podniky s dominantním postavením na trhu nesmí svého postavení zneužívat k ovlivňování obchodu mezi členskými státy. Spojování či převzetí podniků s významem pro celou Unii podléhá kontrole Evropské komise a může být v některých případech zakázáno. Je zakázáno poskytovat státní podpory určitým podnikům či produktům, pokud tím dochází k narušení hospodářské soutěže, i když v některých případech mohou být podpory povoleny. Pravidla hospodářské soutěže platí i pro veřejné podniky, veřejné služby a služby obecného zájmu. Pokud by však bylo ohroženo splnění cílů těchto zvláštních služeb, lze platnost pravidel hospodářské soutěže pozastavit.

Pravidla hospodářské soutěže na vnitřním trhu jsou stanovena v článcích 101 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Zakazují dohody mezi podniky omezující hospodářskou soutěž. Podniky s dominantním postavením na trhu nesmí svého postavení zneužívat k ovlivňování obchodu mezi členskými státy. Spojování či převzetí podniků s významem pro celou Unii podléhá kontrole Evropské komise a může být v některých případech zakázáno. Je zakázáno poskytovat státní podpory určitým podnikům či produktům, pokud tím dochází k narušení hospodářské soutěže, i když v některých případech mohou být podpory povoleny. Pravidla hospodářské soutěže platí i pro veřejné podniky, veřejné služby a služby obecného zájmu. Pokud by však bylo ohroženo splnění cílů těchto zvláštních služeb, lze platnost pravidel hospodářské soutěže pozastavit.