Zadávání veřejných zakázek a politika soudržnosti

15-06-2012

Tato studie zkoumá souvislost mezi dvěma klíčovými oblastmi veřejného zájmu: zadáváním veřejných zakázek a politikou soudržnosti - nejprve vysvětluje, jakým způsobem a ve kterých případech se zadávání veřejných zakázek v rámci politiky soudržnosti uplatňuje, poté analyzuje stávající situaci v EU, provádění nařízení o zadávání veřejných zakázek ve vnitrostátním právu a probíhající reformu právního rámce. Tato studie je zejména zaměřena na význam zadávání veřejných zakázek v rámci politiky soudržnosti EU. K doplnění informací získaných teoretickým výzkumem uvádí praktické příklady. Řada rozhovorů s odborníky na politiku soudržnosti umožnila vytvořit soubor doporučení uvedený na konci studie.

Tato studie zkoumá souvislost mezi dvěma klíčovými oblastmi veřejného zájmu: zadáváním veřejných zakázek a politikou soudržnosti - nejprve vysvětluje, jakým způsobem a ve kterých případech se zadávání veřejných zakázek v rámci politiky soudržnosti uplatňuje, poté analyzuje stávající situaci v EU, provádění nařízení o zadávání veřejných zakázek ve vnitrostátním právu a probíhající reformu právního rámce. Tato studie je zejména zaměřena na význam zadávání veřejných zakázek v rámci politiky soudržnosti EU. K doplnění informací získaných teoretickým výzkumem uvádí praktické příklady. Řada rozhovorů s odborníky na politiku soudržnosti umožnila vytvořit soubor doporučení uvedený na konci studie.