Dopad oddělení správy infrastruktury od poskytování dopravních služeb na železniční odvětví v Evropské unii

16-05-2011

Tato zpráva hodnotí zkušenosti s vertikálním oddělením v rámci evropského železničního odvětví. Zkoumá výhody a nevýhody vertikálního oddělení, jakož i jeho hospodářské, provozní a bezpečnostní dopady a dopad na uživatele. Různé přístupy k vertikálnímu oddělení přinesly různé výsledky: některé měly významný pozitivní dopad z hlediska vývoje železnic v podmínkách hospodářské soutěže, jiné však nikoli. Zpráva obsahuje výsledky komparativní analýzy, jež čerpá z celé řady pramenných materiálů.

Tato zpráva hodnotí zkušenosti s vertikálním oddělením v rámci evropského železničního odvětví. Zkoumá výhody a nevýhody vertikálního oddělení, jakož i jeho hospodářské, provozní a bezpečnostní dopady a dopad na uživatele. Různé přístupy k vertikálnímu oddělení přinesly různé výsledky: některé měly významný pozitivní dopad z hlediska vývoje železnic v podmínkách hospodářské soutěže, jiné však nikoli. Zpráva obsahuje výsledky komparativní analýzy, jež čerpá z celé řady pramenných materiálů.

Externí autor

Francesco Dionori (Steer Davies Gleave, Dick Dunmore (Steer Davies Gleave), Simon Ellis (Steer Davies Gleave) and Pietro Crovato (Steer Davies Gleave)