5

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Commitments made at the hearing of Kadri SIMSON, Commissioner-designate - Energy

22-11-2019

The commissioner-designate, Kadri Simson, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Safe, secure and sustainable energy; - Empowering people ...

The commissioner-designate, Kadri Simson, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Safe, secure and sustainable energy; - Empowering people and regions.

Služby tematických sekcí (Zaostřeno na ITRE)

14-06-2019

Tematická sekce A poskytuje vysoce kvalitní odborné znalosti, aktuální analýzy a nezávislý výzkum výborům spadajícím do její působnosti: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Tato brožura se zaměřuje na služby tematické sekce pro výbor ITRE.

Tematická sekce A poskytuje vysoce kvalitní odborné znalosti, aktuální analýzy a nezávislý výzkum výborům spadajícím do její působnosti: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Tato brožura se zaměřuje na služby tematické sekce pro výbor ITRE.

Energetická účinnost

01-02-2018

Snížení spotřeby energie a omezení jejího plýtvání má v EU stále větší význam. V roce 2007 stanovili vedoucí představitelé EU cíl snížit do roku 2020 roční spotřebu energie v EU o 20 %. Opatření v oblasti energetické účinnosti jsou stále více uznávána jako prostředek nejen k dosažení udržitelných dodávek energie, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení bezpečnosti dodávek a snížení výdajů za dovoz, ale i k podpoře konkurenceschopnosti EU. Energetická účinnost je tudíž pro energetickou unii strategickou ...

Snížení spotřeby energie a omezení jejího plýtvání má v EU stále větší význam. V roce 2007 stanovili vedoucí představitelé EU cíl snížit do roku 2020 roční spotřebu energie v EU o 20 %. Opatření v oblasti energetické účinnosti jsou stále více uznávána jako prostředek nejen k dosažení udržitelných dodávek energie, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení bezpečnosti dodávek a snížení výdajů za dovoz, ale i k podpoře konkurenceschopnosti EU. Energetická účinnost je tudíž pro energetickou unii strategickou prioritou a EU prosazuje zásadu „energetická účinnost v první řadě“. Budoucí politický rámec pro období po roce 2030 je předmětem jednání.

CEnergie z obnovitelných zdrojů

01-01-2018

Obnovitelné zdroje energie (větrná energie, solární energie, hydroelektrická energie, energie z oceánu, geotermální energie, biomasa a biopaliva) jsou alternativami k fosilním palivům a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k diverzifikaci dodávek energie a ke snížení závislosti na nespolehlivých a nestabilních trzích s fosilními palivy, především s ropou a zemním plynem. Právní předpisy EU o prosazování obnovitelných zdrojů energie prošly v posledních letech významným vývojem. Budoucí ...

Obnovitelné zdroje energie (větrná energie, solární energie, hydroelektrická energie, energie z oceánu, geotermální energie, biomasa a biopaliva) jsou alternativami k fosilním palivům a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k diverzifikaci dodávek energie a ke snížení závislosti na nespolehlivých a nestabilních trzích s fosilními palivy, především s ropou a zemním plynem. Právní předpisy EU o prosazování obnovitelných zdrojů energie prošly v posledních letech významným vývojem. Budoucí rámec politiky pro období po roce 2030 je předmětem jednání.

Energetická politika: obecné zásady

01-01-2018

K výzvám, jimž EU čelí v oblasti energetiky, patří rostoucí závislost na dovozu, nízká míra diverzifikace, vysoké a kolísavé ceny energie, rostoucí celosvětová poptávka po energii, bezpečnostní rizika postihující producentské a tranzitní země, rostoucí hrozby související se změnou klimatu, pomalý pokrok v oblasti energetické účinnosti, výzvy spojené s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a potřeba větší transparentnosti, integrace a propojenosti energetických trhů. Vlastní jádro energetické ...

K výzvám, jimž EU čelí v oblasti energetiky, patří rostoucí závislost na dovozu, nízká míra diverzifikace, vysoké a kolísavé ceny energie, rostoucí celosvětová poptávka po energii, bezpečnostní rizika postihující producentské a tranzitní země, rostoucí hrozby související se změnou klimatu, pomalý pokrok v oblasti energetické účinnosti, výzvy spojené s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a potřeba větší transparentnosti, integrace a propojenosti energetických trhů. Vlastní jádro energetické politiky EU tvoří různá opatření zaměřená na vytvoření integrovaného trhu s energií, zabezpečení dodávek energie a udržitelnost odvětví energetiky.

Chystané akce

Partneři

Zůstaňte připojeni

email update imageSystém aktualizace e-mailem

Informace o komkoliv či čemkoliv souvisejícím s Parlamentem můžete získávat pomocí systému aktualizací e-mailem, který zašle aktualizace přímo do Vaší e-mailové schránky. Aktualizace se týkají nejčerstvějších informací o poslancích EP, výborech, zpravodajských službách či stránce expertní skupiny (Think Tank).

Do systému můžete vstoupit z kterékoliv internetové stránky Parlamentu. K registraci a získávání informací o obsahu stránky Think Tank stačí jen zadat svou e-mailovou adresu, zvolit téma, které Vás zajímá, uvést, jak často chcete být informováni (denně, týdně či měsíčně), a potvrdit registraci kliknutím na odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem.

RSS imageKanál RSS

Sledujte zprávy a aktuální informace z naší internetové stránky za použití kanálu RSS.

Ke konfiguraci vlastního kanálu klikněte na tento odkaz.