Den Europæiske Investeringsbank

01-02-2018

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter, garantier og rådgivning med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens aktionærer er EU's medlemsstater. EIB er hovedaktionæren i Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og udgør sammen med denne EIB-Gruppen. I sammenhæng med investeringsplanen for Europa, som Kommissionen har foreslået, er EIB-Gruppen en del af en bredere strategi, som har til formål at overvinde det store investeringsunderskud ved at frigøre investorerne for noget af den risiko, som er en del af projekterne.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter, garantier og rådgivning med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens aktionærer er EU's medlemsstater. EIB er hovedaktionæren i Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og udgør sammen med denne EIB-Gruppen. I sammenhæng med investeringsplanen for Europa, som Kommissionen har foreslået, er EIB-Gruppen en del af en bredere strategi, som har til formål at overvinde det store investeringsunderskud ved at frigøre investorerne for noget af den risiko, som er en del af projekterne.