Frie kapitalbevægelser

01-02-2018

Den frie bevægelighed for kapital er en af de fire grundlæggende frihedsrettigheder i EU's indre marked. Denne rettighed er ikke bare den senest tilkomne, men også — på grund af dens unikke tredjelandsaspekt — den mest vidtrækkende. Liberaliseringen af kapitalstrømmene har udviklet sig gradvist. Siden vedtagelsen af Maastrichttraktaten (1994) er alle restriktioner på kapitalbevægelser og betalinger blevet fjernet, både indbyrdes mellem medlemsstaterne og i forhold til tredjelande. Princippet har direkte virkning, dvs. det kræver ingen yderligere lovgivning, hverken på EU-plan eller på medlemsstatsplan.

Den frie bevægelighed for kapital er en af de fire grundlæggende frihedsrettigheder i EU's indre marked. Denne rettighed er ikke bare den senest tilkomne, men også — på grund af dens unikke tredjelandsaspekt — den mest vidtrækkende. Liberaliseringen af kapitalstrømmene har udviklet sig gradvist. Siden vedtagelsen af Maastrichttraktaten (1994) er alle restriktioner på kapitalbevægelser og betalinger blevet fjernet, både indbyrdes mellem medlemsstaterne og i forhold til tredjelande. Princippet har direkte virkning, dvs. det kræver ingen yderligere lovgivning, hverken på EU-plan eller på medlemsstatsplan.