34

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Den fælles landsbrugspolitik og traktaten

01-04-2018

Efter Romtraktatens ikrafttræden blev medlemsstaternes landbrugspolitikker erstattet af interventionsmekanismer på fællesskabsplan. Grundlaget for den fælles landbrugspolitik er forblevet uændret siden Romtraktaten. Det er kun reglerne om beslutningsproceduren, der er blevet ændret. I Lissabontraktaten fastlægges det således, at den fælles beslutningsprocedure er den »almindelige lovgivningsprocedure« for den fælles landbrugspolitik. Den erstatter den tidligere høringsprocedure.

Efter Romtraktatens ikrafttræden blev medlemsstaternes landbrugspolitikker erstattet af interventionsmekanismer på fællesskabsplan. Grundlaget for den fælles landbrugspolitik er forblevet uændret siden Romtraktaten. Det er kun reglerne om beslutningsproceduren, der er blevet ændret. I Lissabontraktaten fastlægges det således, at den fælles beslutningsprocedure er den »almindelige lovgivningsprocedure« for den fælles landbrugspolitik. Den erstatter den tidligere høringsprocedure.

Finansieringen af den fælles landbrugspolitik

01-04-2018

Finansieringen af den fælles landbrugspolitik er traditionelt blevet varetaget af én enkelt fond, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, der den 1. januar 2007 blev erstattet med EGFL og ELFUL.

Finansieringen af den fælles landbrugspolitik er traditionelt blevet varetaget af én enkelt fond, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, der den 1. januar 2007 blev erstattet med EGFL og ELFUL.

Instrumenterne under den fælles landbrugspolitik og reformerne af dem

01-04-2018

Den fælles landbrugspolitik har gennemgået fem store reformer i tidens løb, hvoraf de seneste fandt sted i 2003 (midtvejsrevision), i 2009 (det såkaldte »sundhedstjek«) og i 2013 (for perioden 2014-2020). De første drøftelser om den fælles landbrugspolitik efter 2020 blev indledt i 2016, og de tilsvarende lovforslag blev fremlagt i juni 2018.

Den fælles landbrugspolitik har gennemgået fem store reformer i tidens løb, hvoraf de seneste fandt sted i 2003 (midtvejsrevision), i 2009 (det såkaldte »sundhedstjek«) og i 2013 (for perioden 2014-2020). De første drøftelser om den fælles landbrugspolitik efter 2020 blev indledt i 2016, og de tilsvarende lovforslag blev fremlagt i juni 2018.

Den fælles landbrugspolitiks første søjle: I — den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

01-04-2018

Den fælles markedsordning omfatter markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik. Rækken af reformer førte i 2007 til fusionering af 21 fælles markedsordninger til én fælles markedsordning gældende for alle landbrugsprodukter. Samtidig har en række ændringer af den fælles landbrugspolitik ført til, at den gradvist er blevet mere orienteret mod markederne, og anvendelsen af interventionsredskaber er blevet begrænset. Interventionsredskaberne betragtes nu som »sikkerhedsnet«, som kun ...

Den fælles markedsordning omfatter markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik. Rækken af reformer førte i 2007 til fusionering af 21 fælles markedsordninger til én fælles markedsordning gældende for alle landbrugsprodukter. Samtidig har en række ændringer af den fælles landbrugspolitik ført til, at den gradvist er blevet mere orienteret mod markederne, og anvendelsen af interventionsredskaber er blevet begrænset. Interventionsredskaberne betragtes nu som »sikkerhedsnet«, som kun sættes ind i krisesituationer.

Første søjle i den fælles landbrugspolitik: II — Direkte betalinger til landbrugerne

01-04-2018

Reformen i 2003 og sundhedstjekket i 2009 betød, at størsteparten af den direkte støtte blev afkoblet og overført til en ny enkeltbetalingsordning eller, for nye medlemsstaters vedkommende, en generel arealbetalingsordning (SAPS). Forordning (EU) nr. 1307/2013 fastlægger ordningen for direkte betalinger, der gælder fra 1. januar 2015.

Reformen i 2003 og sundhedstjekket i 2009 betød, at størsteparten af den direkte støtte blev afkoblet og overført til en ny enkeltbetalingsordning eller, for nye medlemsstaters vedkommende, en generel arealbetalingsordning (SAPS). Forordning (EU) nr. 1307/2013 fastlægger ordningen for direkte betalinger, der gælder fra 1. januar 2015.

WTO-aftalen om landbruget

01-04-2018

De nationale støtteordninger i landbrugssektoren reguleres ved aftalen om landbrug, som trådte i kraft i 1995 og blev færdigforhandlet under Uruguay-runden (1986-1994). Det langsigtede mål med landbrugsaftalen er at etablere en retfærdig og markedsorienteret ordning for handelen med landbrugsprodukter og indlede en reformproces gennem forhandlinger om at give tilsagn vedrørende støtte og beskyttelse og ved at indføre skærpede og operativt mere effektive regler og foranstaltninger. Landbruget indtager ...

De nationale støtteordninger i landbrugssektoren reguleres ved aftalen om landbrug, som trådte i kraft i 1995 og blev færdigforhandlet under Uruguay-runden (1986-1994). Det langsigtede mål med landbrugsaftalen er at etablere en retfærdig og markedsorienteret ordning for handelen med landbrugsprodukter og indlede en reformproces gennem forhandlinger om at give tilsagn vedrørende støtte og beskyttelse og ved at indføre skærpede og operativt mere effektive regler og foranstaltninger. Landbruget indtager derfor en særstilling, fordi sektoren har sin egen aftale, hvis bestemmelser har forrang.

Doharunden og landbruget

01-04-2018

Doha-runden er den seneste af WTO's handelsforhandlingsrunder. Da den blev lanceret i 2001, markerede den begyndelsen på nye forhandlinger på landbrugsområdet: WTO's medlemmer forpligtede sig til at gennemføre væsentlige forbedringer i markedsadgangen og til gradvis at afskaffe alle former for eksportstøtte i form af handelsfordrejende indenlandsk støtte, og samtidig skulle der tages behørigt hensyn til udviklingslandenes behov for at blive indrømmet særlig og differentieret behandling.

Doha-runden er den seneste af WTO's handelsforhandlingsrunder. Da den blev lanceret i 2001, markerede den begyndelsen på nye forhandlinger på landbrugsområdet: WTO's medlemmer forpligtede sig til at gennemføre væsentlige forbedringer i markedsadgangen og til gradvis at afskaffe alle former for eksportstøtte i form af handelsfordrejende indenlandsk støtte, og samtidig skulle der tages behørigt hensyn til udviklingslandenes behov for at blive indrømmet særlig og differentieret behandling.

På vej mod den fælles landbrugspolitik efter 2020

01-04-2018

Den femte større reform af den fælles landbrugspolitik blev vedtaget i 2013 og trådte i kraft i 2015. EU-institutionerne har forpligtet sig til at vedtage en ny reform, der tager højde for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, inden udgangen af den indeværende periode (2020).

Den femte større reform af den fælles landbrugspolitik blev vedtaget i 2013 og trådte i kraft i 2015. EU-institutionerne har forpligtet sig til at vedtage en ny reform, der tager højde for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, inden udgangen af den indeværende periode (2020).

Kommende begivenheder

Partnere

Hold dig ajour

email update imageE-mail-opdateringer

Du har mulighed for at følge enhver person og ethvert emne med tilknytning til Parlamentet gennem e-mail-opdateringssystemet, som sender opdateringer direkte til din mailboks. Det kan f.eks. være de seneste nyheder om MEP'erne, nyhedstjenesterne eller Tænketanken.

Du har adgang til systemet fra enhver side på Parlamentets websted. For at tilmelde dig og modtage beskeder om Tænketanken skal du blot indsende din e-mailadresse, vælge det emne, du er interesseret i, angive, hvor ofte du vil informeres (dagligt, ugentligt eller månedligt), og bekræfte registreringen ved at klikke på det link, du får tilsendt.

RSS imageRSS-feeds

Følg nyheder og opdateringer fra Parlamentets websted via vores RSS-feed-tjeneste.

Klik på linket herunder for at generere din feed.