Αεροπορικές μεταφορές: Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

01-02-2018

Η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (που δεν πρέπει να συγχέεται με την ασφάλεια των πτήσεων[1]) έχει ως σκοπό να προλαμβάνει κακόβουλες πράξεις κατά αεροσκαφών, των επιβατών τους και του πληρώματος. Σε συνέχεια των τρομερών επιθέσεων του 2001, η ΕΕ ενέκρινε μια σειρά από κανόνες ασφαλείας για την εξασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας. Οι εν λόγω κανόνες ενημερώνονται τακτικά για να αντιμετωπίσουν νέους κινδύνους. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα.

Η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (που δεν πρέπει να συγχέεται με την ασφάλεια των πτήσεων[1]) έχει ως σκοπό να προλαμβάνει κακόβουλες πράξεις κατά αεροσκαφών, των επιβατών τους και του πληρώματος. Σε συνέχεια των τρομερών επιθέσεων του 2001, η ΕΕ ενέκρινε μια σειρά από κανόνες ασφαλείας για την εξασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας. Οι εν λόγω κανόνες ενημερώνονται τακτικά για να αντιμετωπίσουν νέους κινδύνους. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα.