72

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Action for annulment of an EU act

08-11-2019

An action for annulment is a legal procedure before the Court of Justice that guarantees the conformity of EU legislative acts, regulatory acts and individual acts with the superior rules of the EU legal order. An action can be brought within two months of the publication or notification of the contested measure. Applicants are divided into three categories: privileged, semi-privileged and non-privileged. Privileged applicants – the Member States, Parliament, Commission and Council – may bring an ...

An action for annulment is a legal procedure before the Court of Justice that guarantees the conformity of EU legislative acts, regulatory acts and individual acts with the superior rules of the EU legal order. An action can be brought within two months of the publication or notification of the contested measure. Applicants are divided into three categories: privileged, semi-privileged and non-privileged. Privileged applicants – the Member States, Parliament, Commission and Council – may bring an action for annulment purely in the interests of legality, without proving any particular interest. Semi-privileged applicants – comprising the European Committee of the Regions, the European Central Bank and the European Court of Auditors – may bring an action for annulment only to protect their own prerogatives. Finally, non-privileged applicants, comprising all natural and legal persons, including regional or local governments, may bring an action for annulment only if they prove that the contested act infringes upon their interests. More specifically, they may bring an action against an act addressed to them, or – if it is not addressed to them – if it is of direct and individual concern to them, as well as against a regulatory act that is of direct concern to them and does not entail implementing measures. The Treaty provides five grounds for annulment, i.e. reasons for which the Court may declare an EU act to be null and void. These are lack of competence; infringement of an essential procedural requirement; infringement of the Treaties; infringement of a rule relating to the application of the Treaties; and, finally, misuse of powers. If the Court finds the action well founded, it declares the nullity of the contested act, which, in principle, is considered null from the moment of its adoption. However, the Court may decide that some effects of the contested act should, nonetheless, remain in force in the interests of protecting legitimate interests and legal security.

Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible improvements

06-11-2019

Under the rule of law, governmental powers are limited by law and may be exercised only on the basis of law. An independent judiciary is indispensable to guaranteeing this state of affairs, and appropriate procedures, including legal remedies, must be in place to guarantee that individuals can protect their rights and trigger judicial review of governmental action. The rule of law has been an enduring basic value of the European Union from its inception, and the principles of the rule of law have ...

Under the rule of law, governmental powers are limited by law and may be exercised only on the basis of law. An independent judiciary is indispensable to guaranteeing this state of affairs, and appropriate procedures, including legal remedies, must be in place to guarantee that individuals can protect their rights and trigger judicial review of governmental action. The rule of law has been an enduring basic value of the European Union from its inception, and the principles of the rule of law have been enshrined in the case law of the European Court of Justice (ECJ). The EU's very design is based on a shared responsibility for upholding and enforcing EU law, which is the joint task of the ECJ and national courts. The rule of law within the Member States, at least in areas covered by EU law, is therefore indispensable for the proper functioning of the Union and its legal system. Furthermore, the rule of law is one of the EU's fundamental values, enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union, which must be respected by the Member States, including in areas not covered by EU law. Should an EU Member State be suspected of breaching the rule of law, a number of procedures are available to verify this and, if needed, remedy the situation. First of all, there are three 'soft' mechanisms, which do not give rise to legally binding results, yet nevertheless have a certain political resonance and can be seen as a preparatory step towards legal action. These include the transitional 'special cooperation and verification mechanism' (included in the Act of Accession for Bulgaria and Romania), the Commission's rule of law framework, and the Council's annual dialogues on the rule of law. Apart from these 'soft' mechanisms, three legal procedures are also available which, if concluded, can produce legally binding results. First of all, infringement proceedings can be brought by the Commission if the alleged breach could also amount to the violation of a specific rule of EU law. Secondly, national courts from a Member State in which the rule of law is breached may refer preliminary questions to the ECJ, seeking guidance on the interpretation of EU law with a view to assessing the compatibility of national legislation. Finally, the breach of values procedure can be triggered, possibly leading to the suspension of a Member State's membership rights. This briefing has been produced at the request of a member of the European Committee of the Regions, in the framework of the Cooperation Agreement between the Parliament and the Committee.

Role of Advocates General at the CJEU

10-10-2019

The institution of the Advocate General was introduced into the Treaty of Rome under the influence of the French delegation during the preparation of the Treaty. The French were staunchly opposed to allowing individual judges to present dissenting or concurring opinions, and instead proposed this be done by an Advocate General, a figure modelled on the French commissaire du gouvernement, who offers legal advice to the Conseil d'État on the cases being tried. Initially, there were two Advocates General ...

The institution of the Advocate General was introduced into the Treaty of Rome under the influence of the French delegation during the preparation of the Treaty. The French were staunchly opposed to allowing individual judges to present dissenting or concurring opinions, and instead proposed this be done by an Advocate General, a figure modelled on the French commissaire du gouvernement, who offers legal advice to the Conseil d'État on the cases being tried. Initially, there were two Advocates General – one French and one German. Over time, this number increased, and a number of Advocates General posts were permanently assigned to the larger Member States, whilst the remaining ones were 'rotated' among the smaller countries. Today, there are 11 Advocates General, six of these posts are permanently assigned to the larger Member States. Advocates General are Members of the Court of Justice of the EU, and are appointed under the same procedure as judges. They enjoy the same privileges as judges (immunity), and cannot be removed from office before the end of their six-year term of office. They may be re-elected. Unlike judges, however, they only have an advisory role and do not take part in the decision-making on cases. As a matter of principle, the opinion of an Advocate General is sought in every case tried by the Court of Justice (CJ), unless the latter decides that there is no new point of law. This happens in roughly 30 % of the cases each year. Even though the General Court (GC) has the power to appoint ad hoc Advocates General, it does not now apply this in practice. In contrast to CJ judges, whose opinions are written in a formal and terse language that uses standard phrases and wording often borrowed from earlier judgments, the Advocates General can choose their own style. Again, unlike CJ judges, they also consider the interpretive alternatives and various options of deciding on a case, before proposing their own solution. In the absence of dissenting opinions filed by the CJ judges, the opinions of the Advocates General therefore play an important role and are referred to in later cases. The CJ is not bound by these opinions; nonetheless, according to empirical research, in the case of an action for annulment of an EU act, the CJ is 67 % more likely to annul it if doing so was advised by an Advocate General. This Briefing is one in a series aimed at explaining the activities of the CJEU.

Hearings of the Commissioners-designate: Didier Reynders - Justice

26-09-2019

This briefing is one in a set looking at the Commissioners-designate and their portfolios as put forward by Commission President-elect Ursula von der Leyen. Each candidate faces a three-hour public hearing, organised by one or more parliamentary committees. After that process, those committees will judge the candidates' suitability for the role based on 'their general competence, European commitment and personal independence', as well as their 'knowledge of their prospective portfolio and their communication ...

This briefing is one in a set looking at the Commissioners-designate and their portfolios as put forward by Commission President-elect Ursula von der Leyen. Each candidate faces a three-hour public hearing, organised by one or more parliamentary committees. After that process, those committees will judge the candidates' suitability for the role based on 'their general competence, European commitment and personal independence', as well as their 'knowledge of their prospective portfolio and their communication skills'. At the end of the hearings process, Parliament votes on the proposed Commission as a bloc, and under the Treaties may only reject the entire College of Commissioners, rather than individual candidates. The Briefing provides an overview of key issues in the portfolio areas, as well as Parliament's activity in the last term in that field. It also includes a brief introduction to the candidate.

Reform of the Service of Documents Regulation

14-06-2019

In May 2018, the Commission put forward a proposal for amending the existing Regulation on Cross-border Service of Documents in civil proceedings. The proposal aims, above all, to replace the existing mechanisms of paper transmission with an electronic system. National information technology (IT) systems would be connected into one network, and the use of paper transmission would become an exception, available only in the event of a failure of the electronic system. Within Parliament, a draft report ...

In May 2018, the Commission put forward a proposal for amending the existing Regulation on Cross-border Service of Documents in civil proceedings. The proposal aims, above all, to replace the existing mechanisms of paper transmission with an electronic system. National information technology (IT) systems would be connected into one network, and the use of paper transmission would become an exception, available only in the event of a failure of the electronic system. Within Parliament, a draft report was prepared by the Legal Affairs Committee in October 2018, and in February 2019, the institution adopted its first-reading position on the proposal. Within Council, following an exchange of views between delegations and work at technical level, a policy debate is envisaged. Once Council reaches a general approach, trilogue negotiations will be able to start.

Revising the Taking of Evidence Regulation

27-05-2019

On 31 May 2018, the Commission proposed a proposal for a new regulation on taking of evidence in civil proceedings. It takes stock of the existing regulation (from 2001), but provides for a number of changes to remove legal uncertainty and to promote electronic communications. Parliament adopted its legislative resolution on the proposal on 13 February 2019. The main points of Parliament's position include modifying the definition of the term 'court', to mean any authority in a Member State that ...

On 31 May 2018, the Commission proposed a proposal for a new regulation on taking of evidence in civil proceedings. It takes stock of the existing regulation (from 2001), but provides for a number of changes to remove legal uncertainty and to promote electronic communications. Parliament adopted its legislative resolution on the proposal on 13 February 2019. The main points of Parliament's position include modifying the definition of the term 'court', to mean any authority in a Member State that is competent under the laws of that Member State to take evidence according to this regulation (i.e. not only judicial bodies). Parliament also considers that any decentralised information technology (IT) system for cross-border communication of evidence must be based on e-CODEX, and that the use of videoconferencing or any other appropriate distance communication technology should be subject to the consent of the person to be heard. Any electronic systems used to take evidence must also ensure that professional secrecy and legal professional privilege (lawyers' secrets) are duly protected. The discussion in Council is ongoing, thus trilogue negotiations on the proposal have not yet been able to commence.

Fight against fraud: Pericles 2020, Hercule III and AFIS

09-04-2019

Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

Discharge for 2017 budget – EU decentralised agencies and joint undertakings

22-03-2019

During the March II plenary session, Parliament is due to vote on discharge to EU decentralised agencies and joint research undertakings for their implementation of the 2017 budget. The Committee on Budgetary Control (CONT) proposes to grant discharge to all joint undertakings and agencies, save for the European Asylum Support Office whose discharge would be postponed due to serious irregularities.

During the March II plenary session, Parliament is due to vote on discharge to EU decentralised agencies and joint research undertakings for their implementation of the 2017 budget. The Committee on Budgetary Control (CONT) proposes to grant discharge to all joint undertakings and agencies, save for the European Asylum Support Office whose discharge would be postponed due to serious irregularities.

2017 report on protection of the EU's financial interests – Fight against fraud

28-01-2019

In September 2018, the European Commission published its annual report on the fight against fraud affecting EU financial interests in 2017. The total value of the 15 213 irregularities reported in 2017 amounted to €2.58 billion, a decrease of 8.6 % in comparison to 2016. However, the value of the reported fraudulent irregularities amounted to €467 million, representing an increase of 19.4 % in comparison to 2016.

In September 2018, the European Commission published its annual report on the fight against fraud affecting EU financial interests in 2017. The total value of the 15 213 irregularities reported in 2017 amounted to €2.58 billion, a decrease of 8.6 % in comparison to 2016. However, the value of the reported fraudulent irregularities amounted to €467 million, representing an increase of 19.4 % in comparison to 2016.

Customs 2020 and Fiscalis 2020 (2014-2020)

13-12-2018

The Customs 2020 programme was established by Regulation No 1294/2013 and is aimed at supporting the functioning of the customs union. The Fiscalis 2020 programme was established by Regulation No 1286/2013 and is aimed at improving the operation of the taxation systems in the internal market and supporting cooperation between the EU Member States.

The Customs 2020 programme was established by Regulation No 1294/2013 and is aimed at supporting the functioning of the customs union. The Fiscalis 2020 programme was established by Regulation No 1286/2013 and is aimed at improving the operation of the taxation systems in the internal market and supporting cooperation between the EU Member States.

Προσεχείς εκδηλώσεις

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Εργαστήριο -
STOA

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.