61

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Financing EU external action in the new MFF, 2021-2027: Heading 6 'Neighbourhood and the World'

13-11-2019

In May 2018, the European Commission published its proposals for the new multiannual financial framework (MFF), the EU's seven-year budget for the 2021-2027 period, followed by proposals for the MFF's individual sectoral programmes. In the proposals, financing external action is covered under Heading 6, 'Neighbourhood and the World', which replaces the current Heading 4, 'Global Europe'. Taking into account the evolving context both internationally and within the EU, as well as the conclusions of ...

In May 2018, the European Commission published its proposals for the new multiannual financial framework (MFF), the EU's seven-year budget for the 2021-2027 period, followed by proposals for the MFF's individual sectoral programmes. In the proposals, financing external action is covered under Heading 6, 'Neighbourhood and the World', which replaces the current Heading 4, 'Global Europe'. Taking into account the evolving context both internationally and within the EU, as well as the conclusions of the current MFF's mid-term review, the Commission has proposed changes to the EU external action budget in order to make it simpler and more flexible, and to enable the EU to engage more strategically with its partner countries in the future. The proposed Heading 6 comes with increased resources and important structural changes. It envisages merging the majority of the current stand-alone external financing instruments into a single one – the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) – as well as integrating into it the biggest EU external financing fund – the European Development Fund – currently outside the budget. Another proposed novelty is to set up an off-budget instrument – the European Peace Facility – to fund security and defence-related actions. With these changes, the Commission strives to take into account, among other things, the need for the EU to align its actions with its new and renewed international commitments under the UN 2030 Sustainable Development Agenda, the Paris Climate Agreement, the new EU Global Strategy, the European Consensus on Development, the European Neighbourhood Policy, and to make EU added value, relevance and credibility more visible. Negotiations on the 2021-2027 MFF are under way. The final decision is to be taken by the Council, acting by unanimity, with the European Parliament's consent. However, in view of current political realities and the financial implications of the UK's withdrawal from the EU, the adoption of a modern budget for the future remains a challenge that is not limited to Heading 6. Further developments are expected by the end of 2019.

Amending budget No 2/2019: Horizon 2020 and Erasmus+

13-09-2019

The European Commission's Draft Amending Budget No 2 aims to reinforce two key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+. The intended increase amounts to €100 million of commitment appropriations for the two programmes, with no reinforcement in payment appropriations envisaged. A vote on this proposal, which reflects the agreement between the European Parliament and the Council on the 2019 budget, is scheduled for the September plenary session.

The European Commission's Draft Amending Budget No 2 aims to reinforce two key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+. The intended increase amounts to €100 million of commitment appropriations for the two programmes, with no reinforcement in payment appropriations envisaged. A vote on this proposal, which reflects the agreement between the European Parliament and the Council on the 2019 budget, is scheduled for the September plenary session.

Reconciliation in the Western Balkans: The difficulty of emulating the EU model

17-04-2019

In 2017, the European Union turned 60, celebrating not only six decades of peace between its Member States but also integration – based on a framework for a peaceful European ethos – which helped bring reconciliation to its citizens that would have otherwise been impossible to achieve. In the Western Balkans, which were torn apart by wars after the disintegration of the Federal Republic of Yugoslavia, conflicting narratives about the past continue to charge intra-regional relations with animosity ...

In 2017, the European Union turned 60, celebrating not only six decades of peace between its Member States but also integration – based on a framework for a peaceful European ethos – which helped bring reconciliation to its citizens that would have otherwise been impossible to achieve. In the Western Balkans, which were torn apart by wars after the disintegration of the Federal Republic of Yugoslavia, conflicting narratives about the past continue to charge intra-regional relations with animosity, and a number of bilateral disputes await resolution. Just as the European Communities helped to bring peace to post-World War II western Europe, so does the EU promote the reconciliation process in the countries that were once part of Yugoslavia. A credible promise of accession to the EU for all Western Balkan countries gives them an incentive to improve their working relationships and work on reconciliation more vigorously. Since 2017, the EU has renewed its attempts to infuse the Western Balkan countries' enlargement process with fresh energy. In a March 2018 statement, the EU High Representative, Federica Mogherini, said it was 'time to close the wounds of the past' and take steps to guarantee stability for the whole of Europe. The European Commission's new enlargement strategy of February 2018, apart from placing special emphasis on solving all bilateral disputes, highlights reconciliation as a prerequisite for EU accession, and envisages a dedicated flagship initiative. This briefing aims to draw attention to the importance of reconciliation, both as part of the Western Balkans' EU integration process and as an answer to the region's widely perceived need to come to terms with the past. Civil-society representatives and experts often see reconciliation in the region as a prerequisite for building sustainable cooperation in many areas and a process that would help local youth to overcome their prejudices and restore their trust in their countries and region. However, achieving reconciliation requires cooperation in practice, something that will likely take decades to accomplish.

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)

23-11-2018

On 14 June 2018, the European Commission published a proposal for a regulation establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) III as part of a set of external action instruments under the new 2021 to 2027 multiannual financial framework (MFF). The proposed financial envelope represents a 1.1 % decrease compared with current funding (€12.9 billion in 2018 prices). Beneficiaries include the Western Balkan countries and Turkey. The IPA, set up for the 2007 to 2013 MFF, aims to prepare ...

On 14 June 2018, the European Commission published a proposal for a regulation establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) III as part of a set of external action instruments under the new 2021 to 2027 multiannual financial framework (MFF). The proposed financial envelope represents a 1.1 % decrease compared with current funding (€12.9 billion in 2018 prices). Beneficiaries include the Western Balkan countries and Turkey. The IPA, set up for the 2007 to 2013 MFF, aims to prepare candidate and potential candidate countries for EU membership and supports them in adopting and implementing the necessary political, institutional, legal, administrative, social and economic reforms. IPA III is clearly positioned in the context of the new Western Balkan strategy, adopted in February 2018, and builds in flexibility via à vis the evolving situation in Turkey. It is also designed to complement the EU's internal policies. In Parliament, the file has been allocated to the Committee for Foreign Affairs (AFET), with José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP, Spain) and Knut Fleckenstein (S&D, Germany) as co-rapporteurs. The draft report presented by the rapporteurs on 30 October 2018 is now awaiting adoption by AFET. First edition. EU Legislation in Progress briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Montenegro – a lead candidate for EU accession

28-09-2018

With most negotiation chapters open and a likely candidate to meet the 2025 accession date suggested by the European Commission's new 2018 enlargement strategy, Montenegro is in a leading position on its path towards EU accession, compared to the other five aspirants from the Western Balkans. In June 2017, the country also joined NATO, achieving another strategic foreign policy priority. Despite these favourable developments, Montenegro has a lot of work ahead in order to reach EU standards in areas ...

With most negotiation chapters open and a likely candidate to meet the 2025 accession date suggested by the European Commission's new 2018 enlargement strategy, Montenegro is in a leading position on its path towards EU accession, compared to the other five aspirants from the Western Balkans. In June 2017, the country also joined NATO, achieving another strategic foreign policy priority. Despite these favourable developments, Montenegro has a lot of work ahead in order to reach EU standards in areas such as the fight against corruption and organised crime, respect for the rule of law, and media freedom.

Women in the Western Balkans: Gender equality in the EU accession process

18-07-2018

Equality between women and men, or gender equality, is a fundamental right and a common value, recognised by the EU. It has been a component of the European integration project from its outset. Enshrined in the EU Treaties, gender equality forms part of the accession conditions with which candidate and potential candidates from the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia) have to comply. Investing in gender equality ...

Equality between women and men, or gender equality, is a fundamental right and a common value, recognised by the EU. It has been a component of the European integration project from its outset. Enshrined in the EU Treaties, gender equality forms part of the accession conditions with which candidate and potential candidates from the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia) have to comply. Investing in gender equality, however, is essential not only as an EU requirement, but for an equal society. Although progress has been noted in these countries as regards gender equality, more work is still required. Equal opportunities would allow EU candidate countries to better tap into the potential and skills of women, and underpin achievements in areas such as economic growth, employment and social cohesion, as well as in peace-building. As part of their preparation for an EU future, the Western Balkan countries have taken steps to advance women's rights in recent years. These include adopting or amending relevant legislation (e.g. criminal and labour laws), elaborating national strategies and action plans, and establishing institutional mechanisms to carry out and monitor relevant policies. Nevertheless, promoting gender equality is often sidelined, and the action taken in this respect is insufficient. Ensuring equality between women and men remains 'unfinished business' in a region where traditional gender roles are deep-rooted and social attitudes and lack of awareness of women's rights are at the core of the problem. This Briefing aims to highlight the EU's efforts to promote gender equality as part of EU enlargement policy, and the way the EU strives to mainstream equality across the board. It also aims to cast light on some major challenges that women face in the Western Balkans, such as their weaker roles in economy and politics, and widespread gender-based violence. This follows up the June 2017 briefing on 'Rights and empowerment of women in the Western Balkans'.

FYR Macedonia: Economic indicators and trade with EU

02-05-2018

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on ...

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on trade with the EU – of the former Yugoslav Republic of Macedonia, as well as information on EU grants and loans to the country.

Bosnia and Herzegovina: Economic indicators and trade with EU

30-04-2018

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on ...

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on trade with the EU – of Bosnia and Herzegovina, as well as information on EU grants and loans to the country.

Montenegro: Economic indicators and trade with EU

30-04-2018

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on ...

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on trade with the EU – of Montenegro, as well as information on EU grants and loans to the country.

Serbia: Economic indicators and trade with EU

30-04-2018

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on ...

The first EU-Western Balkans Summit in a decade and a half takes place in Sofia in May 2018, under the Bulgarian Presidency of the Council. That is just one indicator of the EU's renewed engagement with the six countries of the region, with the Commission's February 2018 enlargement strategy reaffirming their perspective of joining the Union. This infographic, one of a series produced by EPRS in cooperation with Globalstat, offers an overview of the main economic and trade data – in particular on trade with the EU – of Serbia, as well as information on EU grants and loans to the country.

Προσεχείς εκδηλώσεις

21-01-2020
Outlook for the MENA Region: What future for stabilisation and reconstruction?
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.