Προσεχείς εκδηλώσεις

18-11-2019 15:00 - Violence against women in the Member States and best practices - Hearing - 18.11.2019

Ακρόαση - FEMM
Violence Against Women

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2019, FEMM will hold a Hearing devoted to analyse the state of play of violence against women (VAW) in the EU and to exchange best practices to combat it.

Αναλυτικότερα

The event will start with an overview of the international legal instruments in fighting VAW. It will continue with a session taking a closer look at specific cases of the Member Statesʹ actions fighting VAW. The hearing will include the launch of EIGE's 'Guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police'.

Τοποθεσία: ASP 3G-3
Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2019

18-11-2019 16:00 - Potential impact of the Mercosur agreement on the AGRI market: public hearing

Ακρόαση - AGRI
AGRI audition Mercosur 18.11.2019

On 18 November, the AGRI Committee will organise a hearing to analyse the potential impacts of the Mercosur agreement on the agricultural market. Following 20 years of negotiations, the EU and Mercosur countries struck a political agreement in June 2019 which aims to bring political and economic relations between the trading partners closer together, and to create the world's biggest market (by population size), for goods and services.

Αναλυτικότερα


The hearing will provide an opportunity to have both a general overview of the possible environmental, social and economic impacts of the deal and also a specific analysis regarding the agricultural sector.

Τοποθεσία: József Antall building, room 6Q2, Brussels
Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2019

20-11-2019 14:30 - High-Level Conference on the Rights of the Child

Ακρόαση - DROI LIBE
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child.

Αναλυτικότερα

To renew its pledge to protect and promote children's rights, the European Parliament will organise a High-Level Conference on 20 November 2019 to celebrate the 30th Anniversary of the UNCRC, to acknowledge the progress made over three decades and to reflect on the challenges ahead in a global and digital world.

Registration for the conference is open from 14 October 2019 to 13 November 2019.
There are separate platforms to register minors and adults. Please use the appropriate link listed below.

The High-Level conference will be held in the European Parliament Plenary Chamber in Brussels.

Τοποθεσία: European Parliament Plenary Chamber, Brussels
Τελευταία ενημέρωση: 29-10-2019

  Programme
  Poster

21-11-2019 16:00 - Fourth Annual Forum on Comparative Law - Freedom of expression [...]

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
4th annual forum on comaparative law - 21-22 November

Full title: Fourth Annual Forum on Comparative Law - Freedom of expression: a comparative law perspective
The fourth Annual Comparative Law Forum, organised by EPRS, will bring together legal practitioners to discuss current and future issues related to freedom of expression [...]

Αναλυτικότερα

[...] and describe mechanisms available to protect this freedom within the European Union, some of its Member States (Belgium, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom), third countries (Canada, Peru, Switzerland, United States) and the Council of Europe, in a comparative perspective. Constitutional judges from various jurisdictions will participate in three different panels.

Τοποθεσία: Library Reading Room - Altiero Spinelli Building - ASP 05D
Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2019

  Programme

25-11-2019 19:30 - Appointment of the European Data Protection Supervisor for the new Term 2019-2024

Ακρόαση - LIBE
LOGO EDPS - simple

In accordance with article 53 of Regulation (EU) no 2018/1725 (Data Protection Regulation for EU Institutions) “the European Parliament and the Council shall appoint the European Data Protection Supervisor by common accord for a term of five years, on the basis of a list drawn up by the Commission following a public call for candidates. The list of candidates drawn up by the Commission shall be public and shall consist of at least three candidates.

Αναλυτικότερα

On the basis of the list drawn up by the Commission, the competent committee of the European Parliament may decide to hold a hearing in order to enable it to express a preference."on 30 October 2019, the European Commission has transmitted to the European Parliament and the Council the short list of candidates in order to enable the two appointing authorities to conduct their own internal procedures and appoint by common accord the European Data Protection Supervisor. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, which is the competent committee for EU data protection law, will, therefore, hold individual public hearings for each of the short listed candidates for the appointment of the European Data Protection Supervisor The candidates shortlisted by the European Commission are (in alphabetical order): Mr Yann PADOVA, Mr Endre SZABÓ and Mr Wojciech WIEWIÓROWSKI. The hearing will take place on 25 November 2019 in Strasbourg.

Τοποθεσία: European Parliament, Louise Weiss building (LOW) 200 (Strasbourg)
Τελευταία ενημέρωση: 11-11-2019

List of candidates

   Transmission Commission shortlist to EP and Council

Questions & Answers EDPS candidates (in alphabetical order) - translation in all languages available soon

   3 questions asked to the candidates
   Written answers Yann PADOVA
   Written answers Endre SZABÓ
   Written answers Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

03-12-2019 09:00 - Hearing: Cross-border restitution of looted art

Ακρόαση - JURI
Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

On 3 December 2019, the JURI Committee will host a public hearing on "Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars". The event is organized as a follow-up to the European Parliament resolution of 17 January 2019 on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (2017/2023 (INI)).

Αναλυτικότερα

Leading experts from a variety of national contexts from within and beyond Europe will discuss various aspects of restitution of cultural property with the aim to look at ways to ensure fair and just solutions for the return of looted art.They will provide opinions on the future actions required to ensure standard processes for making and pursuing claims, due diligence standards, and shared definitions of what constitutes loss both between and even within countries. Members will have the opportunity to ask questions to renowned experts in the area.

Τοποθεσία: Brussels, József Antall JAN 6Q2
Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2019

04-12-2019 13:30 - Understanding EU counter-terrorism policy

Άλλη δραστηριότητα - EPRS

This latest, monthly EPRS briefing seminar will focus on EU action against a particularly serious from of cross-border crime, namely terrorism. It will explain the background to EU counter-terrorism policy, based on common minimum rules and fighting against terrorist financing - for example, through internal market rules against the use of explosive precursors, and soon action against terrorist content online. […]

Αναλυτικότερα

The Union also mobilises resources against radicalisation, raising awareness through a multidisciplinary network of excellence. A series of experts in the subject will explain the policy from first principles, followed by an opportunity for questions and comments from the audience.

Τοποθεσία: Library Reading Room, 5th floor, Altiero Spinelli Building
Τελευταία ενημέρωση: 12-11-2019

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές