Kapitali vaba liikumine

01-02-2018

Kapitali vaba liikumine on üks ELi ühtse turu neljast põhivabadusest. Kapitali vaba liikumine ei ole neist mitte ainult kõige uuem, vaid tänu ainulaadsele kolmandate riikide hõlmamisele ka kõige laiema ulatusega. Kapitalivoogude liberaliseerimine on edenenud järk-järgult. Alates Maastrichti lepingust (1994) on kaotatud kapitali liikumisele ja maksetele kehtinud piirangud nii liikmesriikide kui ka liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. See põhimõte on vahetult kohaldatav – see ei vaja mingeid täiendavaid õigusakte ELi ega liikmesriikide tasandil.

Kapitali vaba liikumine on üks ELi ühtse turu neljast põhivabadusest. Kapitali vaba liikumine ei ole neist mitte ainult kõige uuem, vaid tänu ainulaadsele kolmandate riikide hõlmamisele ka kõige laiema ulatusega. Kapitalivoogude liberaliseerimine on edenenud järk-järgult. Alates Maastrichti lepingust (1994) on kaotatud kapitali liikumisele ja maksetele kehtinud piirangud nii liikmesriikide kui ka liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. See põhimõte on vahetult kohaldatav – see ei vaja mingeid täiendavaid õigusakte ELi ega liikmesriikide tasandil.