Integreeritud merenduspoliitika

01-01-2018

Integreeritud merenduspoliitika on kõigi merega seotud ELi poliitikasuundade terviklik käsitlus. Tuginedes arusaamale, et poliitikasuundade koordineerimise abil võib liit saada meredest ja ookeanidest rohkem kasu, ent mõjutada keskkonda vähem, hõlmab integreeritud merenduspoliitika selliseid erinevaid valdkondi nagu kalandus ja vesiviljelus, laevandus ja meresadamad, merekeskkond, merealased teadusuuringud, avamere energia, laevaehitus ja merega seotud tööstusharud, mereseire, mere- ja rannikuturism, tööhõive, rannikualade arendamine ja välissuhted merendusküsimustes.

Integreeritud merenduspoliitika on kõigi merega seotud ELi poliitikasuundade terviklik käsitlus. Tuginedes arusaamale, et poliitikasuundade koordineerimise abil võib liit saada meredest ja ookeanidest rohkem kasu, ent mõjutada keskkonda vähem, hõlmab integreeritud merenduspoliitika selliseid erinevaid valdkondi nagu kalandus ja vesiviljelus, laevandus ja meresadamad, merekeskkond, merealased teadusuuringud, avamere energia, laevaehitus ja merega seotud tööstusharud, mereseire, mere- ja rannikuturism, tööhõive, rannikualade arendamine ja välissuhted merendusküsimustes.