Inimõigused

01-05-2018

Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik, toetab Euroopa Liit välissuhetes kindlalt demokraatiat ja inimõigusi. EL püüab inimõiguste probleeme arvesse võtta kõigis ELi poliitikavaldkondades ja programmides. Liidul on mitmesuguseid inimõigustealase poliitika vahendeid konkreetsete meetmete võtmiseks, sealhulgas konkreetsete projektide rahastamiseks rahastamisvahendite kaudu.

Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik, toetab Euroopa Liit välissuhetes kindlalt demokraatiat ja inimõigusi. EL püüab inimõiguste probleeme arvesse võtta kõigis ELi poliitikavaldkondades ja programmides. Liidul on mitmesuguseid inimõigustealase poliitika vahendeid konkreetsete meetmete võtmiseks, sealhulgas konkreetsete projektide rahastamiseks rahastamisvahendite kaudu.