Intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomand

01-02-2018

Intellektuaalomand hõlmab kõiki ainuõigusi intellektuaalsele loomingule. See sisaldab kahte liiki õigusi: tööstusomand, mis hõlmab leiutisi (patendid), kaubamärke, tööstusdisainilahendusi ja mudeleid ning päritolunimetusi, ning autoriõigus, millega kaitstakse kunsti- ja kirjandusomandit. Alates Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumisest 2009. aastal on ELil intellektuaalomandi õiguste valdkonnas selgesõnaline pädevus (artikkel 118).

Intellektuaalomand hõlmab kõiki ainuõigusi intellektuaalsele loomingule. See sisaldab kahte liiki õigusi: tööstusomand, mis hõlmab leiutisi (patendid), kaubamärke, tööstusdisainilahendusi ja mudeleid ning päritolunimetusi, ning autoriõigus, millega kaitstakse kunsti- ja kirjandusomandit. Alates Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumisest 2009. aastal on ELil intellektuaalomandi õiguste valdkonnas selgesõnaline pädevus (artikkel 118).