Finantsteenuste poliitika

01-02-2018

Finantsteenustel on oluline osa ELi püüdlustes kujundada välja siseturg teenuste ja kapitali vaba liikumise alusel. Integreerumine on toimunud etapiviisi ja seda võib eristada järgmiselt: 1) riiklike sisenemistõkete kaotamine (1957–1973); 2) riiklike seaduste ja tegevuspõhimõtete ühtlustamine (1973–1983); 3) siseturu väljakujundamine (1983–1992); 4) ühisraha ala loomine ja kriisieelne periood (1999–2007) ning 5) kriisijärgne reformimine (alates 2007. aastast). Ühendkuningriigi lahkumine EList toob uusi väljakutseid, millel on potentsiaalne mõju finantsteenuste sektorile nii ELis kui ka väljaspool.

Finantsteenustel on oluline osa ELi püüdlustes kujundada välja siseturg teenuste ja kapitali vaba liikumise alusel. Integreerumine on toimunud etapiviisi ja seda võib eristada järgmiselt: 1) riiklike sisenemistõkete kaotamine (1957–1973); 2) riiklike seaduste ja tegevuspõhimõtete ühtlustamine (1973–1983); 3) siseturu väljakujundamine (1983–1992); 4) ühisraha ala loomine ja kriisieelne periood (1999–2007) ning 5) kriisijärgne reformimine (alates 2007. aastast). Ühendkuningriigi lahkumine EList toob uusi väljakutseid, millel on potentsiaalne mõju finantsteenuste sektorile nii ELis kui ka väljaspool.