Yhteinen liikennepolitiikka: yleistä

01-02-2018

Liikennepolitiikka on ollut yksi EU:n yhteisistä politiikoista yli 30 vuotta. Liikennemarkkinoiden kilpailulle avaamisen ja Euroopan laajuisten verkkojen luomisen ohella ”kestävän liikkuvuuden” merkitys kasvaa entisestään vuoteen 2020 mennessä. Tähän on syynä erityisesti liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva kasvu, joka uhkaa vaarantaa Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Liikennepolitiikka on ollut yksi EU:n yhteisistä politiikoista yli 30 vuotta. Liikennemarkkinoiden kilpailulle avaamisen ja Euroopan laajuisten verkkojen luomisen ohella ”kestävän liikkuvuuden” merkitys kasvaa entisestään vuoteen 2020 mennessä. Tähän on syynä erityisesti liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva kasvu, joka uhkaa vaarantaa Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisen.