Pääomien vapaa liikkuvuus

01-02-2018

Pääomien vapaa liikkuvuus on yksi unionin sisämarkkinoiden neljästä perusvapaudesta. Se on paitsi uusin myös niistä laajin, koska se kattaa ainoana kolmannet maat. Pääomavirtojen vapauttaminen on edennyt vähitellen. Maastrichtin sopimuksesta (1994) alkaen on poistettu rajoituksia, jotka koskevat pääomanliikkeitä ja maksuja jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Periaate on vaikutuksiltaan välitön, eli se ei edellytä uutta lainsäädäntöä unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla.

Pääomien vapaa liikkuvuus on yksi unionin sisämarkkinoiden neljästä perusvapaudesta. Se on paitsi uusin myös niistä laajin, koska se kattaa ainoana kolmannet maat. Pääomavirtojen vapauttaminen on edennyt vähitellen. Maastrichtin sopimuksesta (1994) alkaen on poistettu rajoituksia, jotka koskevat pääomanliikkeitä ja maksuja jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Periaate on vaikutuksiltaan välitön, eli se ei edellytä uutta lainsäädäntöä unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla.