Ulkorajojen valvonta

01-04-2018

EU:n rajaturvallisuuspolitiikkaa on kehitetty merkittävästi, kun unionin alueelle on saapunut ennennäkemättömän paljon pakolaisia ja muita tulijoita, ja erityisesti vuoden 2015 puolivälistä lähtien, jolloin paljastui joukko puutteita EU:n ulkorajoja ja muuttoliikettä koskevassa politiikassa. Erilaisten EU:hun suuntautuvien muuttovirtojen kasvun aiheuttamat haasteet sekä lisääntynyt huoli turvallisuudesta ovat johtaneet uuteen toiminnan kauteen unionin ulkorajojen suojelussa, mikä on vaikuttanut myös unionin sisärajoihin.

EU:n rajaturvallisuuspolitiikkaa on kehitetty merkittävästi, kun unionin alueelle on saapunut ennennäkemättömän paljon pakolaisia ja muita tulijoita, ja erityisesti vuoden 2015 puolivälistä lähtien, jolloin paljastui joukko puutteita EU:n ulkorajoja ja muuttoliikettä koskevassa politiikassa. Erilaisten EU:hun suuntautuvien muuttovirtojen kasvun aiheuttamat haasteet sekä lisääntynyt huoli turvallisuudesta ovat johtaneet uuteen toiminnan kauteen unionin ulkorajojen suojelussa, mikä on vaikuttanut myös unionin sisärajoihin.