Euroopan tulevaisuutta koskevat keskustelut Euroopan parlamentissa, 2018–19: Yhteenveto EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten puheista

08-05-2019

Tämä esitys päättää neljää osaa käsittävän sarjan selontekoja Euroopan tulevaisuutta koskevista keskusteluista, joissa joukko EU:n valtion- tai hallitusten päämiehiä toi esille näkemyksiään Euroopan parlamentin täysistunnoissa tammikuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana järjestetyissä tilaisuuksissa. Tämän asiakirjan ensimmäisessä osassa kuvaillaan puhujien näkemysten yhteneväisyyksiä ja eriävyyksiä yleisellä tasolla, käsitellyissä aiheissa ilmeneviä suuntauksia ja esille tuotuja ehdotuksia. Toisessa osassa esitetään otteita puhujien huomionarvoisimmista lausunnoista sekä yksityiskohtainen analyysi puhujien kannoista seuraaviin keskeisiin politiikan aloihin: talous- ja rahaliitto, muuttoliike, sosiaalinen ulottuvuus, kansainvälinen kauppa, ilmastonmuutos ja energia, turvallisuus ja puolustus, seuraava monivuotinen rahoituskehys sekä institutionaaliset kysymykset.

Tämä esitys päättää neljää osaa käsittävän sarjan selontekoja Euroopan tulevaisuutta koskevista keskusteluista, joissa joukko EU:n valtion- tai hallitusten päämiehiä toi esille näkemyksiään Euroopan parlamentin täysistunnoissa tammikuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana järjestetyissä tilaisuuksissa. Tämän asiakirjan ensimmäisessä osassa kuvaillaan puhujien näkemysten yhteneväisyyksiä ja eriävyyksiä yleisellä tasolla, käsitellyissä aiheissa ilmeneviä suuntauksia ja esille tuotuja ehdotuksia. Toisessa osassa esitetään otteita puhujien huomionarvoisimmista lausunnoista sekä yksityiskohtainen analyysi puhujien kannoista seuraaviin keskeisiin politiikan aloihin: talous- ja rahaliitto, muuttoliike, sosiaalinen ulottuvuus, kansainvälinen kauppa, ilmastonmuutos ja energia, turvallisuus ja puolustus, seuraava monivuotinen rahoituskehys sekä institutionaaliset kysymykset.