Ote tutkimuksesta - Euroopan kahden biljoonan euron hyödyt: Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannusten kartoittaminen vuosina 2019–2024

18-04-2019

Tämä ote on koostettu tutkimuksesta, joka kokoaa yhteen meneillään olevan pitkäaikaisen hankkeen, jonka avulla pyritään määrittämään ja analysoimaan Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset politiikan eri aloilla. Euroopan parlamentin 1980-luvulla luoman uraauurtavan käsitteen avulla määritetään Euroopan nykyiselle taloudelle koituvat mahdolliset tehokkuushyödyt ryhdyttäessä toteuttamaan parlamentin äskettäin ajamia poliittisia aloitteita, kuten esimerkiksi laajemmat ja syvemmät digitaaliset sisämarkkinat, paremmin yhteensovitetut kansalliset ja eurooppalaiset puolustus- ja kehityspolitiikat ja yhteistyön lisääminen yritysten veronkierron torjumiseksi. Hyödyt ovat pääosin mitattavissa ylimääräisenä BKT:nä tai julkisten resurssien entistä järkevämpänä käyttönä. Tuoreimman analyysin mukaan Euroopan talous (EU28) voisi saavuttaa hyötyjä yli 2 200 miljardin euron arvosta, jos parlamentin useilla aloilla ajamat politiikat saisivat unionin toimielinten hyväksynnän ja ne pantaisiin täysimääräisesti täytäntöön kymmenvuotisella ajanjaksolla vuosina 2019–2029. Kyseessä voidaan katsoa olevan kahden biljoonan euron suuruinen ”osinko”, joka vastaisi EU:n BKT:n kasvua 14 prosentilla (vuonna 2017 yhteenlaskettu BKT oli 15,3 biljoonaa euroa) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osaltaan edistää parhaillaan käytävää keskustelua Euroopan unionin politiikkojen painopisteistä toimielinten tulevaa viisivuotissykliä varten vuosiksi 2019–2024.

Tämä ote on koostettu tutkimuksesta, joka kokoaa yhteen meneillään olevan pitkäaikaisen hankkeen, jonka avulla pyritään määrittämään ja analysoimaan Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset politiikan eri aloilla. Euroopan parlamentin 1980-luvulla luoman uraauurtavan käsitteen avulla määritetään Euroopan nykyiselle taloudelle koituvat mahdolliset tehokkuushyödyt ryhdyttäessä toteuttamaan parlamentin äskettäin ajamia poliittisia aloitteita, kuten esimerkiksi laajemmat ja syvemmät digitaaliset sisämarkkinat, paremmin yhteensovitetut kansalliset ja eurooppalaiset puolustus- ja kehityspolitiikat ja yhteistyön lisääminen yritysten veronkierron torjumiseksi. Hyödyt ovat pääosin mitattavissa ylimääräisenä BKT:nä tai julkisten resurssien entistä järkevämpänä käyttönä. Tuoreimman analyysin mukaan Euroopan talous (EU28) voisi saavuttaa hyötyjä yli 2 200 miljardin euron arvosta, jos parlamentin useilla aloilla ajamat politiikat saisivat unionin toimielinten hyväksynnän ja ne pantaisiin täysimääräisesti täytäntöön kymmenvuotisella ajanjaksolla vuosina 2019–2029. Kyseessä voidaan katsoa olevan kahden biljoonan euron suuruinen ”osinko”, joka vastaisi EU:n BKT:n kasvua 14 prosentilla (vuonna 2017 yhteenlaskettu BKT oli 15,3 biljoonaa euroa) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osaltaan edistää parhaillaan käytävää keskustelua Euroopan unionin politiikkojen painopisteistä toimielinten tulevaa viisivuotissykliä varten vuosiksi 2019–2024.