Sloboda kretanja kapitala

01-02-2018

Sloboda kretanja kapitala jedna je od četiriju temeljnih sloboda jedinstvenog tržišta EU-a. Ona nije samo najnovija sloboda već je, zbog svoje jedinstvene dimenzije koja obuhvaća treće zemlje, i najšira. Liberalizacija tokova kapitala napredovala je postupno. Od Ugovora iz Maastrichta (1992.) uklonjena su ograničenja kretanja kapitala i plaćanja među državama članicama te između država članica i trećih zemalja. To načelo ima izravan učinak, odnosno ne podrazumijeva izradu dodatnog zakonodavstva ni na razini EU-a ni na razini država članica.

Sloboda kretanja kapitala jedna je od četiriju temeljnih sloboda jedinstvenog tržišta EU-a. Ona nije samo najnovija sloboda već je, zbog svoje jedinstvene dimenzije koja obuhvaća treće zemlje, i najšira. Liberalizacija tokova kapitala napredovala je postupno. Od Ugovora iz Maastrichta (1992.) uklonjena su ograničenja kretanja kapitala i plaćanja među državama članicama te između država članica i trećih zemalja. To načelo ima izravan učinak, odnosno ne podrazumijeva izradu dodatnog zakonodavstva ni na razini EU-a ni na razini država članica.