Upravljanje vanjskim granicama

01-04-2018

Politika upravljanja granicama EU-a doživjela je znatne promjene zbog nezabilježenog priljeva izbjeglica i nezakonitih migranata, a posebno od sredine 2015. kad je razotkriven niz nedostataka u politikama EU-a o vanjskim granicama i migracijama. Izazovi povezani s povećanjem mješovitih migracijskih tokova u EU i porastom zabrinutosti oko sigurnosti potaknuli su novo razdoblje aktivnosti u području zaštite vanjskih granica EU-a, što ujedno utječe i na njegove unutarnje granice.

Politika upravljanja granicama EU-a doživjela je znatne promjene zbog nezabilježenog priljeva izbjeglica i nezakonitih migranata, a posebno od sredine 2015. kad je razotkriven niz nedostataka u politikama EU-a o vanjskim granicama i migracijama. Izazovi povezani s povećanjem mješovitih migracijskih tokova u EU i porastom zabrinutosti oko sigurnosti potaknuli su novo razdoblje aktivnosti u području zaštite vanjskih granica EU-a, što ujedno utječe i na njegove unutarnje granice.