Europos investicijų bankas

01-02-2018

Europos investicijų bankas (EIB) prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, teikdamas ilgalaikį projektų finansavimą, garantijas ir konsultacijas. EIB remia tiek ES teritorijoje, tiek už jos ribų vykdomus projektus. Šio banko akcininkės – ES valstybės narės. EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas ir kartu su juo sudaro EIB grupę. EIB grupė, dalyvaudama Komisijos pasiūlyto Investicijų plano Europai veikloje, yra įtraukta į platesnio masto strategiją, kuria siekiama įveikti didelį investicijų deficitą, perimant iš investuotojų tam tikrą projektams būdingą riziką.

Europos investicijų bankas (EIB) prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, teikdamas ilgalaikį projektų finansavimą, garantijas ir konsultacijas. EIB remia tiek ES teritorijoje, tiek už jos ribų vykdomus projektus. Šio banko akcininkės – ES valstybės narės. EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas ir kartu su juo sudaro EIB grupę. EIB grupė, dalyvaudama Komisijos pasiūlyto Investicijų plano Europai veikloje, yra įtraukta į platesnio masto strategiją, kuria siekiama įveikti didelį investicijų deficitą, perimant iš investuotojų tam tikrą projektams būdingą riziką.