Laisvas kapitalo judėjimas

01-02-2018

Laisvas kapitalo judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių ES bendrosios rinkos laisvių. Tai ne tik naujausia iš visų įtvirtintų laisvių, bet – dėl unikalaus trečiųjų valstybių aspekto – ir plačiausiai taikoma. Kapitalo srautai buvo liberalizuojami palaipsniui. Po Mastrichto sutarties (1994 m.) pašalinti visi kapitalo judėjimo ir mokėjimų tarp valstybių narių bei tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių apribojimai. Šis principas galioja tiesiogiai, t. y. jo nereikėjo įtvirtinti papildomais ES ar valstybių narių teisės aktais.

Laisvas kapitalo judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių ES bendrosios rinkos laisvių. Tai ne tik naujausia iš visų įtvirtintų laisvių, bet – dėl unikalaus trečiųjų valstybių aspekto – ir plačiausiai taikoma. Kapitalo srautai buvo liberalizuojami palaipsniui. Po Mastrichto sutarties (1994 m.) pašalinti visi kapitalo judėjimo ir mokėjimų tarp valstybių narių bei tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių apribojimai. Šis principas galioja tiesiogiai, t. y. jo nereikėjo įtvirtinti papildomais ES ar valstybių narių teisės aktais.