Europos elektroninės rinkliavos paslauga

15-04-2014

Šis tyrimas parengtas siekiant apžvelgti esamas ir būsimas technologines Europos elektroninės rinkliavos paslaugos galimybes. Jame aptariami kiekvienos iš šiuo metu esančių technologijų privalumai ir trūkumai. Jame taip pat įvertinama tebevykstanti technologinė raida ir Europos Sąjungos tolesni veiksmai.

Šis tyrimas parengtas siekiant apžvelgti esamas ir būsimas technologines Europos elektroninės rinkliavos paslaugos galimybes. Jame aptariami kiekvienos iš šiuo metu esančių technologijų privalumai ir trūkumai. Jame taip pat įvertinama tebevykstanti technologinė raida ir Europos Sąjungos tolesni veiksmai.

Išorės autorius

Francesco Dionori, Lucia Manzi and Roberta Frisoni (Steer Davies Gleave) ; José Manuel Vassallo, Juan Gómez Sánchez and Leticia Orozco Rendueles (Universidad Politécnica de Madrid, Spain) ; José Luis Pérez Iturriaga ; Nick Patchett (Pillar Strategy)