Kapitāla brīva aprite

01-02-2018

Kapitāla brīva aprite ir viena no četrām ES vienotā tirgus pamatbrīvībām. Tā ir ne tikai jaunākā no pamatbrīvībām, bet tāpēc, ka tā atšķirībā no pārējām brīvībām ir saistīta ar trešām valstīm, arī visplašākā. Kapitāla plūsmu liberalizācija bija pakāpeniska. Kopš Māstrihtas līguma (1992. g.) ir novērsti ierobežojumi kapitāla apritei un maksājumiem gan starp dalībvalstīm, gan starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Šis princips ir tieši pielietojams, t. i., tā īstenošanai nevajag pieņemt tiesību aktus nedz ES, nedz dalībvalstu līmenī.

Kapitāla brīva aprite ir viena no četrām ES vienotā tirgus pamatbrīvībām. Tā ir ne tikai jaunākā no pamatbrīvībām, bet tāpēc, ka tā atšķirībā no pārējām brīvībām ir saistīta ar trešām valstīm, arī visplašākā. Kapitāla plūsmu liberalizācija bija pakāpeniska. Kopš Māstrihtas līguma (1992. g.) ir novērsti ierobežojumi kapitāla apritei un maksājumiem gan starp dalībvalstīm, gan starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Šis princips ir tieši pielietojams, t. i., tā īstenošanai nevajag pieņemt tiesību aktus nedz ES, nedz dalībvalstu līmenī.