Sports

01-04-2018

Sports ir joma, kurā ES pilnvaras ir salīdzinoši jaunas, proti, tās iegūtas tikai līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada decembrī. ES atbild par pierādījumos balstītas politikas izstrādi un sadarbības un vadības iniciatīvu sekmēšanu nolūkā atbalstīt fiziskās aktivitātes un sportu visā Eiropā. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam programmas Erasmus+ ietvaros pirmo reizi ir izveidota īpaša budžeta pozīcija, ar ko atbalstīt projektus un tīklojuma struktūras sporta jomā.

Sports ir joma, kurā ES pilnvaras ir salīdzinoši jaunas, proti, tās iegūtas tikai līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada decembrī. ES atbild par pierādījumos balstītas politikas izstrādi un sadarbības un vadības iniciatīvu sekmēšanu nolūkā atbalstīt fiziskās aktivitātes un sportu visā Eiropā. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam programmas Erasmus+ ietvaros pirmo reizi ir izveidota īpaša budžeta pozīcija, ar ko atbalstīt projektus un tīklojuma struktūras sporta jomā.