Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās

01-03-2018

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz tiesas spriedumu un nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un viens no tās pasākumiem ir dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana vairākās jomās. Lisabonas līgums satur konkrētāku krimināltiesību telpas izveides pamatu, vienlaikus Eiropas Parlamentam paredzot arī jaunas pilnvaras.

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz tiesas spriedumu un nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un viens no tās pasākumiem ir dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana vairākās jomās. Lisabonas līgums satur konkrētāku krimināltiesību telpas izveides pamatu, vienlaikus Eiropas Parlamentam paredzot arī jaunas pilnvaras.