7

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali

01-09-2017

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-deċiżjonijiet relatati mal-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-fatt jittieħdu minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE). Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu ...

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-deċiżjonijiet relatati mal-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-fatt jittieħdu minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE). Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].

Edukazzjoni għolja

01-09-2017

F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-politiki dwar l-edukazzjoni għolja huma deċiżi fil-livell tal-Istati Membri individwali. Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa prinċipalment rwol ta' appoġġ u koordinament. L-objettivi ewlenin tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja jinkludu l-inkoraġġiment tal-mobilità tal-istudenti u l-persunal, it-trawwim ta' rikonoxximent reċiproku tad-diplomi u l-perjodi ta' studju, il-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ...

F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-politiki dwar l-edukazzjoni għolja huma deċiżi fil-livell tal-Istati Membri individwali. Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa prinċipalment rwol ta' appoġġ u koordinament. L-objettivi ewlenin tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja jinkludu l-inkoraġġiment tal-mobilità tal-istudenti u l-persunal, it-trawwim ta' rikonoxximent reċiproku tad-diplomi u l-perjodi ta' studju, il-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-iżvilupp tal-edukazzjoni (universitarja) mill-bogħod.

Iż-żgħażagħ

01-09-2017

Iż-żgħażagħ jikkostitwixxu qasam tal-politika nazzjonali. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri hija eskluża. Fil-livell Ewropew, il-politika taż-żgħażagħ hija deċiża skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Il-qasam taż-żgħażagħ tal-programm Erasmus+ jinkoraġġixxi l-iskambji ta' żgħażagħ fi ħdan l-UE kif ukoll ma' pajjiżi terzi. Matul l-aħħar ftit snin, l-Unjoni Ewropea saħħet il-politiki tagħha għaż-żgħażagħ, pereżempju bl-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ...

Iż-żgħażagħ jikkostitwixxu qasam tal-politika nazzjonali. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri hija eskluża. Fil-livell Ewropew, il-politika taż-żgħażagħ hija deċiża skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Il-qasam taż-żgħażagħ tal-programm Erasmus+ jinkoraġġixxi l-iskambji ta' żgħażagħ fi ħdan l-UE kif ukoll ma' pajjiżi terzi. Matul l-aħħar ftit snin, l-Unjoni Ewropea saħħet il-politiki tagħha għaż-żgħażagħ, pereżempju bl-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà.

Politika lingwistika

01-09-2017

Bħala parti mill-isforzi tagħha biex tippromwovi l-mobilità u l-fehim interkulturali, l-Unjoni Ewropea (UE) għażlet it-tagħlim tal-lingwi bħala prijorità importanti u tiffinanzja għadd ta' programmi u proġetti f'dan il-qasam. Fil-fehma tal-UE, il-multilingwiżmu huwa element importanti tal-kompetittività Ewropea. Għalhekk, wieħed mill-objettivi tal-politika lingwistika tal-UE huwa li kull ċittadin Ewropew għandu jkollu ħakma tajba ta' żewġ lingwi oħra flimkien mal-lingwa materna tiegħu.

Bħala parti mill-isforzi tagħha biex tippromwovi l-mobilità u l-fehim interkulturali, l-Unjoni Ewropea (UE) għażlet it-tagħlim tal-lingwi bħala prijorità importanti u tiffinanzja għadd ta' programmi u proġetti f'dan il-qasam. Fil-fehma tal-UE, il-multilingwiżmu huwa element importanti tal-kompetittività Ewropea. Għalhekk, wieħed mill-objettivi tal-politika lingwistika tal-UE huwa li kull ċittadin Ewropew għandu jkollu ħakma tajba ta' żewġ lingwi oħra flimkien mal-lingwa materna tiegħu.

Avvenimenti fil-ġejjieni

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Avveniment ieħor -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Avveniment ieħor -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Sessjoni ta' ħidma -
STOA

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.