5

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Commitments made at the hearing of Kadri SIMSON, Commissioner-designate - Energy

22-11-2019

The commissioner-designate, Kadri Simson, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Safe, secure and sustainable energy; - Empowering people ...

The commissioner-designate, Kadri Simson, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Safe, secure and sustainable energy; - Empowering people and regions.

Servizzi tad-Dipartimenti Tematiċi (Il-Kumitat ITRE taħt il-Lenti)

14-06-2019

Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO. Dan il-fuljett jiffoka fuq is-servizzi tad-Dipartiment Tematiku għall-Kumitat ITRE.

Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO. Dan il-fuljett jiffoka fuq is-servizzi tad-Dipartiment Tematiku għall-Kumitat ITRE.

Effiċjenza enerġetika

01-02-2018

It-tnaqqis fil-konsum u fil-ħela tal-enerġija huwa ta' importanza dejjem ikbar għall-UE. Fl-2007 l-mexxejja tal-UE iffissaw mira għall-2020 biex il-konsum tal-enerġija annwali tal-UE jitnaqqas b'20 %. Il-miżuri tal-effiċjenza enerġetika qed jiġu rikonoxxuti dejjem aktar mhux biss bħala mezz biex tinkiseb provvista enerġetika sostenibbli, jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista u titnaqqas in-nefqa tal-importazzjoni, iżda wkoll biex tkun promossa l-kompetittività ...

It-tnaqqis fil-konsum u fil-ħela tal-enerġija huwa ta' importanza dejjem ikbar għall-UE. Fl-2007 l-mexxejja tal-UE iffissaw mira għall-2020 biex il-konsum tal-enerġija annwali tal-UE jitnaqqas b'20 %. Il-miżuri tal-effiċjenza enerġetika qed jiġu rikonoxxuti dejjem aktar mhux biss bħala mezz biex tinkiseb provvista enerġetika sostenibbli, jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista u titnaqqas in-nefqa tal-importazzjoni, iżda wkoll biex tkun promossa l-kompetittività tal-UE. Għaldaqstant, l-effiċjenza enerġetika hija prijorità strateġika għall-Unjoni tal-Enerġija, u l-UE tippromwovi l-prinċipju li "l-effiċjenza fl-enerġija tiġi l-ewwel". Il-qafas ta' politika futura għall-perjodu wara l-2030 qed jiġi diskuss.

Enerġija rinnovabbli

01-01-2018

Is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli (enerġija mir-riħ, enerġija tax-xemx, enerġija idroelettrika, enerġija mill-oċeani, enerġija ġeotermali, il-bijomassa u l-bijokarburanti) huma alternattivi għall-karburanti fossili li jikkontribwixxu biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra, tiġi diversifikata l-provvista tal-enerġija u titnaqqas id-dipendenza minn swieq tal-karburanti fossili li mhumiex affidabbli u li huma volatili, b'mod partikolari ż-żejt u l-gass. Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar ...

Is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli (enerġija mir-riħ, enerġija tax-xemx, enerġija idroelettrika, enerġija mill-oċeani, enerġija ġeotermali, il-bijomassa u l-bijokarburanti) huma alternattivi għall-karburanti fossili li jikkontribwixxu biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra, tiġi diversifikata l-provvista tal-enerġija u titnaqqas id-dipendenza minn swieq tal-karburanti fossili li mhumiex affidabbli u li huma volatili, b'mod partikolari ż-żejt u l-gass. Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli evolviet b'mod sinifikanti fis-snin reċenti. Il-qafas ta' politika futura għall-perjodu wara l-2030 qed jiġi diskuss.

Il-politika tal-enerġija: prinċipji ġenerali

01-01-2018

L-isfidi li qed tiffaċċja l-Ewropa fil-qasam tal-enerġija jinkludu kwistjonijiet bħad-dipendenza dejjem akbar fuq l-importazzjoni, id-diversifikazzjoni limitata, prezzijiet tal-enerġija għoljin u volatili, id-domanda globali għall-enerġija li dejjem qed tikber, ir-riskji ta' sigurtà li qed jaffettwaw kemm lill-pajjiżi produtturi kif ukoll lil dawk ta' tranżitu, it-theddid dejjem akbar tat-tibdil fil-klima, il-progress kajman fil-qasam tal-effiċjenza fl-enerġija, l-isfidi taż-żieda fl-użu ta' sorsi ...

L-isfidi li qed tiffaċċja l-Ewropa fil-qasam tal-enerġija jinkludu kwistjonijiet bħad-dipendenza dejjem akbar fuq l-importazzjoni, id-diversifikazzjoni limitata, prezzijiet tal-enerġija għoljin u volatili, id-domanda globali għall-enerġija li dejjem qed tikber, ir-riskji ta' sigurtà li qed jaffettwaw kemm lill-pajjiżi produtturi kif ukoll lil dawk ta' tranżitu, it-theddid dejjem akbar tat-tibdil fil-klima, il-progress kajman fil-qasam tal-effiċjenza fl-enerġija, l-isfidi taż-żieda fl-użu ta' sorsi rinnovabbli, kif ukoll il-ħtieġa ta' trasparenza akbar, iktar integrazzjoni u interkonnessjoni fis-swieq tal-enerġija. Fil-qalba tal-politika Ewropea dwar l-enerġija hemm diversi miżuri indirizzati lejn ir-realizzazzjoni ta' suq tal-enerġija integrat, is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u s-sostenibbiltà tas-settur tal-enerġija.

Avvenimenti fil-ġejjieni

23-01-2020
'This is not Propaganda': Adventures in the War against Reality
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.