Vrij verkeer van kapitaal

01-02-2018

Het vrije verkeer van kapitaal is niet alleen de meest recente van de vier fundamentele vrijheden van de Europese interne markt, maar – vanwege de unieke dimensie ervan met derde landen – ook de meest uitgebreide. De liberalisering van kapitaalstromen vorderde geleidelijk. Sinds het Verdrag van Maastricht (1994) zijn de beperkingen op kapitaalverkeer en betalingen weggenomen, zowel tussen lidstaten onderling als met derde landen. Het beginsel is rechtstreeks van toepassing, dat wil zeggen: er is geen verdere wetgeving nodig, noch op EU-niveau, noch op het niveau van de lidstaten.

Het vrije verkeer van kapitaal is niet alleen de meest recente van de vier fundamentele vrijheden van de Europese interne markt, maar – vanwege de unieke dimensie ervan met derde landen – ook de meest uitgebreide. De liberalisering van kapitaalstromen vorderde geleidelijk. Sinds het Verdrag van Maastricht (1994) zijn de beperkingen op kapitaalverkeer en betalingen weggenomen, zowel tussen lidstaten onderling als met derde landen. Het beginsel is rechtstreeks van toepassing, dat wil zeggen: er is geen verdere wetgeving nodig, noch op EU-niveau, noch op het niveau van de lidstaten.