Libera circulație a capitalurilor

01-02-2018

Libera circulație a capitalurilor este una dintre cele patru libertăți fundamentale ale pieței unice a UE. Aceasta nu este doar cea mai recentă libertate, ci și cea mai largă, având în vedere dimensiunea sa unică ce include țările terțe. Liberalizarea fluxurilor de capital a evoluat treptat. Odată cu adoptarea Tratatului de la Maastricht (1994) au fost înlăturate toate restricțiile privind plățile și circulația capitalurilor, atât între statele membre, cât și între statele membre și țările terțe. Acest principiu este aplicabil direct, ceea ce înseamnă că nu se impune adoptarea unor acte legislative suplimentare la nivelul UE sau la nivel național.

Libera circulație a capitalurilor este una dintre cele patru libertăți fundamentale ale pieței unice a UE. Aceasta nu este doar cea mai recentă libertate, ci și cea mai largă, având în vedere dimensiunea sa unică ce include țările terțe. Liberalizarea fluxurilor de capital a evoluat treptat. Odată cu adoptarea Tratatului de la Maastricht (1994) au fost înlăturate toate restricțiile privind plățile și circulația capitalurilor, atât între statele membre, cât și între statele membre și țările terțe. Acest principiu este aplicabil direct, ceea ce înseamnă că nu se impune adoptarea unor acte legislative suplimentare la nivelul UE sau la nivel național.