Voľný pohyb kapitálu

01-02-2018

Voľný pohyb kapitálu je jednou zo štyroch základných slobôd jednotného trhu EÚ. Nie je len najnovšou slobodou, ale vďaka svojmu jedinečnému rozmeru zahŕňajúcemu tretie krajiny je aj slobodou najrozsiahlejšou. Liberalizácia kapitálových tokov prebiehala postupne. Na základe Maastrichtskej zmluvy (1994) boli odstránené obmedzenia pohybu kapitálu a platieb medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Táto zásada má priamy účinok, t. j. nie sú potrebné žiadne ďalšie právne predpisy na úrovni EÚ ani členských štátov.

Voľný pohyb kapitálu je jednou zo štyroch základných slobôd jednotného trhu EÚ. Nie je len najnovšou slobodou, ale vďaka svojmu jedinečnému rozmeru zahŕňajúcemu tretie krajiny je aj slobodou najrozsiahlejšou. Liberalizácia kapitálových tokov prebiehala postupne. Na základe Maastrichtskej zmluvy (1994) boli odstránené obmedzenia pohybu kapitálu a platieb medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Táto zásada má priamy účinok, t. j. nie sú potrebné žiadne ďalšie právne predpisy na úrovni EÚ ani členských štátov.