Biodiverzita, využívanie pôdy a lesné hospodárstvo

01-02-2018

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1992, predstavuje vďaka prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite významný krok vpred v snahe o ochranu biodiverzity a prírody. EÚ zohráva na medzinárodnej úrovni dôležitú úlohu pri hľadaní riešení otázok týkajúcich sa straty biodiverzity, zmeny klímy a ničenia tropických dažďových pralesov. EÚ sa v roku 2011 zaviazala, že do roku 2020 zastaví stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ. Stále nesplnené zostávajú ďalšie ciele stanovené v smernici o biotopoch alebo v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Očakáva sa, že celosvetová Parížska dohoda o zmene klímy, ktorá bola dosiahnutá v decembri 2015 a ktorej cieľom je zmiernenie účinkov zmeny klímy, a následné právne predpisy EÚ na vykonávanie tejto dohody budú mať v nasledujúcich desaťročiach pozitívny vplyv na zachovanie biodiverzity a lesov. Od roku 1992 predstavuje program LIFE najdôležitejší finančný nástroj na ochranu biodiverzity a lesov v EÚ.

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1992, predstavuje vďaka prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite významný krok vpred v snahe o ochranu biodiverzity a prírody. EÚ zohráva na medzinárodnej úrovni dôležitú úlohu pri hľadaní riešení otázok týkajúcich sa straty biodiverzity, zmeny klímy a ničenia tropických dažďových pralesov. EÚ sa v roku 2011 zaviazala, že do roku 2020 zastaví stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ. Stále nesplnené zostávajú ďalšie ciele stanovené v smernici o biotopoch alebo v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Očakáva sa, že celosvetová Parížska dohoda o zmene klímy, ktorá bola dosiahnutá v decembri 2015 a ktorej cieľom je zmiernenie účinkov zmeny klímy, a následné právne predpisy EÚ na vykonávanie tejto dohody budú mať v nasledujúcich desaťročiach pozitívny vplyv na zachovanie biodiverzity a lesov. Od roku 1992 predstavuje program LIFE najdôležitejší finančný nástroj na ochranu biodiverzity a lesov v EÚ.