Výťah zo štúdie - Európska dividenda vo výške dva bilióny eur: Prehľad nákladov spôsobených nečinnosťou na európskej úrovni, 2019 – 2024

18-04-2019

Toto je výťah zo štúdie, ktorá predstavuje prebiehajúcu prácu na dlhodobom projekte s cieľom určiť a analyzovať náklady spôsobené nečinnosťou na európskej úrovni vo viacerých oblastiach politiky. Táto koncepcia, ktorú Európsky parlament začal používať v 80. rokoch 20. storočia, tu slúži na kvantifikáciu možných ziskov vďaka zvýšeniu efektívnosti v dnešnom európskom hospodárstve zavedením súboru politických iniciatív, ktoré Parlament nedávno podporil – od rozšírenia a prehĺbenia jednotného digitálneho trhu po systematickejšiu koordináciu vnútroštátnych a európskych politík v oblasti obrany alebo zvýšenú spoluprácu – s cieľom bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb. Prínosy sa v zásade merajú prírastkom vytvoreného HDP alebo racionálnejším využívaním verejných zdrojov. Z najnovšej analýzy vyplýva, že európske hospodárstvo (EÚ28) môže dosiahnuť potenciálne zisky viac ako 2,2 bilióna EUR, ak by inštitúcie Únie prijali politiky presadzované Parlamentom v rade konkrétnych oblastí a ak by sa tieto politiky v plnej miere vykonávali počas desiatich rokov (2019 – 2029). Bola by to prakticky „dividenda vo výške dvoch biliónov EUR“, ktorá by predstavovala zvýšenie celkového HDP EÚ približne o 14 % (v roku 2017 dosiahol HDP EÚ 15,3 bilióna EUR). Cieľom štúdie je prispieť k prebiehajúcej diskusii o politických prioritách Európskej únie na nadchádzajúce päťročné inštitucionálne obdobie od roku 2019 do roku 2024.

Toto je výťah zo štúdie, ktorá predstavuje prebiehajúcu prácu na dlhodobom projekte s cieľom určiť a analyzovať náklady spôsobené nečinnosťou na európskej úrovni vo viacerých oblastiach politiky. Táto koncepcia, ktorú Európsky parlament začal používať v 80. rokoch 20. storočia, tu slúži na kvantifikáciu možných ziskov vďaka zvýšeniu efektívnosti v dnešnom európskom hospodárstve zavedením súboru politických iniciatív, ktoré Parlament nedávno podporil – od rozšírenia a prehĺbenia jednotného digitálneho trhu po systematickejšiu koordináciu vnútroštátnych a európskych politík v oblasti obrany alebo zvýšenú spoluprácu – s cieľom bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb. Prínosy sa v zásade merajú prírastkom vytvoreného HDP alebo racionálnejším využívaním verejných zdrojov. Z najnovšej analýzy vyplýva, že európske hospodárstvo (EÚ28) môže dosiahnuť potenciálne zisky viac ako 2,2 bilióna EUR, ak by inštitúcie Únie prijali politiky presadzované Parlamentom v rade konkrétnych oblastí a ak by sa tieto politiky v plnej miere vykonávali počas desiatich rokov (2019 – 2029). Bola by to prakticky „dividenda vo výške dvoch biliónov EUR“, ktorá by predstavovala zvýšenie celkového HDP EÚ približne o 14 % (v roku 2017 dosiahol HDP EÚ 15,3 bilióna EUR). Cieľom štúdie je prispieť k prebiehajúcej diskusii o politických prioritách Európskej únie na nadchádzajúce päťročné inštitucionálne obdobie od roku 2019 do roku 2024.