7

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultúra

01-04-2018

Činnosť Európskej únie v oblasti kultúry dopĺňa kultúrnu politiku členských štátov v rozličných oblastiach. Patrí k nim napríklad ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, spolupráca kultúrnych ustanovizní rôznych krajín a podpora mobility ľudí s kreatívnym povolaním. Kultúrny priemysel je zahrnutý aj do ustanovení zmlúv, ktoré sa kultúry priamo netýkajú.

Činnosť Európskej únie v oblasti kultúry dopĺňa kultúrnu politiku členských štátov v rozličných oblastiach. Patrí k nim napríklad ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, spolupráca kultúrnych ustanovizní rôznych krajín a podpora mobility ľudí s kreatívnym povolaním. Kultúrny priemysel je zahrnutý aj do ustanovení zmlúv, ktoré sa kultúry priamo netýkajú.

Audiovizuálna a mediálna politika

01-04-2018

Audiovizuálnu politiku v EÚ upravujú články 167 a 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Kľúčovou súčasťou právnych predpisov v tejto oblasti je smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá bola revidovaná v roku 2018. Hlavným nástrojom EÚ na podporu tohto odvetvia (predovšetkým filmového priemyslu) je podprogram MEDIA, ktorý je súčasťou programu Tvorivá Európa. V Charte základných práv Európskej únie sa požaduje rešpektovanie „slobody a plurality médií“.

Audiovizuálnu politiku v EÚ upravujú články 167 a 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Kľúčovou súčasťou právnych predpisov v tejto oblasti je smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá bola revidovaná v roku 2018. Hlavným nástrojom EÚ na podporu tohto odvetvia (predovšetkým filmového priemyslu) je podprogram MEDIA, ktorý je súčasťou programu Tvorivá Európa. V Charte základných práv Európskej únie sa požaduje rešpektovanie „slobody a plurality médií“.

Šport

01-04-2018

Šport je oblasť, v ktorej sú právomoci EÚ pomerne nové. EÚ ich získala až nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009. EÚ je zodpovedná za tvorbu politík založených na dôkazoch a za posilňovanie spolupráce a riadenie iniciatív na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V období 2014 – 2020 bol po prvýkrát vytvorený osobitný rozpočtový riadok v rámci programu Erasmus+ na podporu projektov a sietí v oblasti športu.

Šport je oblasť, v ktorej sú právomoci EÚ pomerne nové. EÚ ich získala až nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009. EÚ je zodpovedná za tvorbu politík založených na dôkazoch a za posilňovanie spolupráce a riadenie iniciatív na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V období 2014 – 2020 bol po prvýkrát vytvorený osobitný rozpočtový riadok v rámci programu Erasmus+ na podporu projektov a sietí v oblasti športu.

Komunikačná politika

01-04-2018

Potreba efektívnej komunikácie má právny základ v Charte základných práv Európskej únie, ktorá zaručuje právo všetkých občanov na informácie o európskych otázkach. Inštitúcie EÚ vytvorili viacero nástrojov a služieb, ktoré im umožňujú udržiavať kontakt s verejnosťou a informovať ju. Európska iniciatíva občanov od svojho formálneho začiatku v roku 2012 umožňuje priamejšie zapájanie občanov do tvorby nových právnych predpisov a európskych otázok.

Potreba efektívnej komunikácie má právny základ v Charte základných práv Európskej únie, ktorá zaručuje právo všetkých občanov na informácie o európskych otázkach. Inštitúcie EÚ vytvorili viacero nástrojov a služieb, ktoré im umožňujú udržiavať kontakt s verejnosťou a informovať ju. Európska iniciatíva občanov od svojho formálneho začiatku v roku 2012 umožňuje priamejšie zapájanie občanov do tvorby nových právnych predpisov a európskych otázok.

Audiovizuálna a mediálna politika

01-11-2017

Audiovizuálnu politiku v EÚ upravujú články 167 a 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Kľúčovou súčasťou právnych predpisov v tejto oblasti je smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorej revízia prebieha (2017). Hlavným nástrojom EÚ na podporu tohto odvetvia (predovšetkým filmového priemyslu) je podprogram MEDIA, ktorý je súčasťou programu Tvorivá Európa. V Charte základných práv Európskej únie sa požaduje rešpektovanie „slobody a plurality médií“.

Audiovizuálnu politiku v EÚ upravujú články 167 a 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Kľúčovou súčasťou právnych predpisov v tejto oblasti je smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorej revízia prebieha (2017). Hlavným nástrojom EÚ na podporu tohto odvetvia (predovšetkým filmového priemyslu) je podprogram MEDIA, ktorý je súčasťou programu Tvorivá Európa. V Charte základných práv Európskej únie sa požaduje rešpektovanie „slobody a plurality médií“.

Nadchádzajúce podujatia

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Ďalšie podujatia -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Ďalšie podujatia -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Seminár -
STOA

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.