Prosti pretok kapitala

01-02-2018

Prosti pretok kapitala je ena od štirih temeljnih svoboščin enotnega trga EU. Ni le najnovejša od vseh svoboščin, ampak – zaradi edinstvene vključitve tretjih držav – tudi najširša. Liberalizacija kapitalskih tokov je napredovala postopoma. Z maastrichtsko pogodbo (1994) so bile odpravljene vse omejitve kapitalskih tokov in plačil, tako med državami članicami kot med državami članicami in tretjimi državami. Načelo ima neposredni učinek, tj. za njegovo izvajanje ni potrebna nobena nadaljnja zakonodaja ne na ravni EU ne na ravni držav članic.

Prosti pretok kapitala je ena od štirih temeljnih svoboščin enotnega trga EU. Ni le najnovejša od vseh svoboščin, ampak – zaradi edinstvene vključitve tretjih držav – tudi najširša. Liberalizacija kapitalskih tokov je napredovala postopoma. Z maastrichtsko pogodbo (1994) so bile odpravljene vse omejitve kapitalskih tokov in plačil, tako med državami članicami kot med državami članicami in tretjimi državami. Načelo ima neposredni učinek, tj. za njegovo izvajanje ni potrebna nobena nadaljnja zakonodaja ne na ravni EU ne na ravni držav članic.