Energetska politika: splošna načela

01-01-2018

Izzivi, s katerimi se EU sooča na področju energetike, vključujejo vprašanja, kot so vse večja odvisnost od uvoza, majhna diverzifikacija, visoke in nestabilne cene energije, rastoče svetovno povpraševanje po energiji, varnostna tveganja v državah proizvajalkah in tranzitnih državah, vse večje grožnje podnebnih sprememb, počasen napredek na področju energetske učinkovitosti, izzivi, ki jih prinaša vse večji delež obnovljivih virov energije, ter potreba po večji preglednosti, nadaljnjem povezovanju in medsebojni povezanosti energetskih trgov. Bistvo evropske energetske politike so številni ukrepi, namenjeni vzpostavitvi povezanega energetskega trga, zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo in trajnostnosti energetskega sektorja.

Izzivi, s katerimi se EU sooča na področju energetike, vključujejo vprašanja, kot so vse večja odvisnost od uvoza, majhna diverzifikacija, visoke in nestabilne cene energije, rastoče svetovno povpraševanje po energiji, varnostna tveganja v državah proizvajalkah in tranzitnih državah, vse večje grožnje podnebnih sprememb, počasen napredek na področju energetske učinkovitosti, izzivi, ki jih prinaša vse večji delež obnovljivih virov energije, ter potreba po večji preglednosti, nadaljnjem povezovanju in medsebojni povezanosti energetskih trgov. Bistvo evropske energetske politike so številni ukrepi, namenjeni vzpostavitvi povezanega energetskega trga, zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo in trajnostnosti energetskega sektorja.