Politika konkurence

01-02-2018

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v členih 101 do 109 opredeljuje pravila o konkurenci na notranjem trgu. V skladu s temi določbami niso dopustni sporazumi med podjetji, ki omejujejo konkurenco. Podjetjem, ki prevladujejo na trgu, je prepovedano, da bi zlorabila svoj položaj in tako škodovala trgovini med državami članicami. Združitve in prevzemi podjetij na ravni Unije so pod nadzorom Evropske komisije, ki jih lahko v nekaterih primerih tudi prepove. Državna pomoč, dodeljena v korist posameznega podjetja ali izdelka, ki povzroča izkrivljanje konkurence, je sicer na splošno prepovedana, vendar se lahko v nekaterih posebnih primerih vseeno odobri. Določbe o konkurenci veljajo tudi za javna podjetja, javne storitve in storitve splošnega pomena, a se lahko prekličejo, če bi bilo ogroženo uresničevanje ciljev teh posebnih storitev.

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v členih 101 do 109 opredeljuje pravila o konkurenci na notranjem trgu. V skladu s temi določbami niso dopustni sporazumi med podjetji, ki omejujejo konkurenco. Podjetjem, ki prevladujejo na trgu, je prepovedano, da bi zlorabila svoj položaj in tako škodovala trgovini med državami članicami. Združitve in prevzemi podjetij na ravni Unije so pod nadzorom Evropske komisije, ki jih lahko v nekaterih primerih tudi prepove. Državna pomoč, dodeljena v korist posameznega podjetja ali izdelka, ki povzroča izkrivljanje konkurence, je sicer na splošno prepovedana, vendar se lahko v nekaterih posebnih primerih vseeno odobri. Določbe o konkurenci veljajo tudi za javna podjetja, javne storitve in storitve splošnega pomena, a se lahko prekličejo, če bi bilo ogroženo uresničevanje ciljev teh posebnih storitev.