Raziskava za odbor AGRI - Reforma skupne kmetijske politike po letu 2020 – Izzivi v kmetijstvu

14-10-2016

Ta dokument je bil pripravljen za delavnico z naslovom „Razmislek o izzivih v kmetijstvu po letu 2020 v EU: priprava naslednje reforme skupne kmetijske politike“, ki jo je 8. novembra 2016 organiziral odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (COMAGRI) in tematski sektor tega odbora (AGRI Research). Vsebuje tri študije: 1. Prihodnost neposrednih plačil (pripravil Alan Matthews). 2. Prihodnost tržnih ukrepov in shem obvladovanja tveganja (pripravila Louis-Pascal Mahé in Jean-Christophe Bureau). 3. Prihodnost razvoja podeželja (pripravila Thomas Dax in Andrew Copus).

Ta dokument je bil pripravljen za delavnico z naslovom „Razmislek o izzivih v kmetijstvu po letu 2020 v EU: priprava naslednje reforme skupne kmetijske politike“, ki jo je 8. novembra 2016 organiziral odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (COMAGRI) in tematski sektor tega odbora (AGRI Research). Vsebuje tri študije: 1. Prihodnost neposrednih plačil (pripravil Alan Matthews). 2. Prihodnost tržnih ukrepov in shem obvladovanja tveganja (pripravila Louis-Pascal Mahé in Jean-Christophe Bureau). 3. Prihodnost razvoja podeželja (pripravila Thomas Dax in Andrew Copus).

Zunanji avtor

Alan Matthews, Louis Pascal Mahé, Jean-Christophe Bureau, Thomas Dax and Andrew Copus