16

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Commitments made at the hearing of Adina-Ioana VĂLEAN, Commissioner-designate - Transport

22-11-2019

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

Pravice potnikov

01-02-2018

Namen skupnih predpisov je zagotoviti minimalno pomoč potnikom pri vseh vrstah prevoza v primeru velike zamude ali odpovedi ter zlasti zaščititi najbolj ranljive potnike. Predpisi uvajajo tudi mehanizme za dodelitev odškodnine. Kljub temu so pri železniškem ali cestnem prevozu možne številne izjeme, tožbe pred sodišči pa so še vedno pogoste.

Namen skupnih predpisov je zagotoviti minimalno pomoč potnikom pri vseh vrstah prevoza v primeru velike zamude ali odpovedi ter zlasti zaščititi najbolj ranljive potnike. Predpisi uvajajo tudi mehanizme za dodelitev odškodnine. Kljub temu so pri železniškem ali cestnem prevozu možne številne izjeme, tožbe pred sodišči pa so še vedno pogoste.

Skupna prometna politika: pregled

01-02-2018

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imelo v obdobju do leta 2020 vse večji pomen vprašanje trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogrožajo prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imelo v obdobju do leta 2020 vse večji pomen vprašanje trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogrožajo prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.

Mednarodni in kabotažni cestni promet

01-02-2018

Mednarodni in kabotažni cestni prevoz blaga in potnikov sta bila postopoma liberalizirana na podlagi več evropskih zakonodajnih aktov.

Mednarodni in kabotažni cestni prevoz blaga in potnikov sta bila postopoma liberalizirana na podlagi več evropskih zakonodajnih aktov.

Cestni prevoz: harmonizacija zakonodaje

01-02-2018

Enotnega evropskega trga za cestni promet ni mogoče vzpostaviti brez uskladitve zakonodaje v državah članicah. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.

Enotnega evropskega trga za cestni promet ni mogoče vzpostaviti brez uskladitve zakonodaje v državah članicah. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.

Cestnoprometni in varnostni predpisi

01-02-2018

Evropska unija si je zastavila cilj, da v obdobju med letoma 2010 in 2020 vzpostavi evropski prostor varnosti v cestnem prometu. Pristojnosti so na tem področju pretežno na nacionalni ravni. Evropski ukrepi se zato nanašajo na tehnično stanje vozil, prevoz nevarnega blaga in varnost cest.

Evropska unija si je zastavila cilj, da v obdobju med letoma 2010 in 2020 vzpostavi evropski prostor varnosti v cestnem prometu. Pristojnosti so na tem področju pretežno na nacionalni ravni. Evropski ukrepi se zato nanašajo na tehnično stanje vozil, prevoz nevarnega blaga in varnost cest.

Železniški promet

01-02-2018

Namen evropske politike železniškega prometa je vzpostaviti enotni železniški prostor. V desetih letih po začetku odpiranja železniškega sektorja konkurenci leta 2001 so bili sprejeti trije zakonodajni svežnji in ena prenovitev. Četrti sveženj za dokončanje enotnega evropskega železniškega prostora je bil sprejet aprila 2016 (tehnični steber) in decembra 2016 (tržni steber).

Namen evropske politike železniškega prometa je vzpostaviti enotni železniški prostor. V desetih letih po začetku odpiranja železniškega sektorja konkurenci leta 2001 so bili sprejeti trije zakonodajni svežnji in ena prenovitev. Četrti sveženj za dokončanje enotnega evropskega železniškega prostora je bil sprejet aprila 2016 (tehnični steber) in decembra 2016 (tržni steber).

Zračni promet: tržna pravila

01-02-2018

Vzpostavitev enotnega trga za zračni promet v poznih devetdesetih letih je korenito spremenila sektor zračnega prometa in močno prispevala k hitri rasti letalskega prometa v Evropi v zadnjih dvajsetih letih.

Vzpostavitev enotnega trga za zračni promet v poznih devetdesetih letih je korenito spremenila sektor zračnega prometa in močno prispevala k hitri rasti letalskega prometa v Evropi v zadnjih dvajsetih letih.

Zračni promet: varovanje v civilnem letalstvu

01-02-2018

Namen varovanja v letalstvu, ki ga ne smemo zamenjevati z varnostjo v letalstvu[1], je preprečevanje zlonamernih dejanj zoper zrakoplov ter njegove potnike in posadko. Po grozljivih napadih leta 2001 je EU sprejela niz pravil na področju varovanja za zaščito civilnega letalstva, ki se redno posodabljajo, da bi zajela nova tveganja. Države članice imajo pravico, da uporabijo strožje ukrepe.

Namen varovanja v letalstvu, ki ga ne smemo zamenjevati z varnostjo v letalstvu[1], je preprečevanje zlonamernih dejanj zoper zrakoplov ter njegove potnike in posadko. Po grozljivih napadih leta 2001 je EU sprejela niz pravil na področju varovanja za zaščito civilnega letalstva, ki se redno posodabljajo, da bi zajela nova tveganja. Države članice imajo pravico, da uporabijo strožje ukrepe.

Zračni promet: enotno evropsko nebo

01-02-2018

Namen pobude za enotno evropsko nebo je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora ter tako povečati učinkovitost upravljanja in navigacijskih služb zračnega prometa. Pobuda, ki je v teku, je po svoji naravi vseevropska in odprta za sosednje države.

Namen pobude za enotno evropsko nebo je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora ter tako povečati učinkovitost upravljanja in navigacijskih služb zračnega prometa. Pobuda, ki je v teku, je po svoji naravi vseevropska in odprta za sosednje države.

Prihajajoči dogodki

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Drug dogodek -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Drug dogodek -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Delavnica -
STOA

Partnerji

Ostanite povezani

email update imageObveščanje po elektronski pošti

Sistem opozarjanja prek e-pošte, ki na vaš elektronski naslov neposredno pošlje najnovejše informacije, vam omogoča, da sledite vsem osebam in dogodkom, povezanim s Parlamentom. Vključuje zadnje novice o poslancih, informativne storitve in Think Tank.

Sistem je dostopen kjer koli na spletišču Parlamenta. Za prijavo in prejemanje obvestil Think Tanka je dovolj, da sporočite svoj elektronski naslov, izberete temo, ki vas zanima, navedete pogostost (dnevno, tedensko ali mesečno) ter potrdite prijavo s klikom na povezavo, ki jo prejmete po e-pošti.

RSS imageRSS-novice

Ne zamudite nobene informacije ali posodobitve na spletišču Evropskega parlamenta z našim virom RSS.

Kliknite na spodnjo povezavo in nastavite svoj spletni vir.