Fri rörlighet för kapital

01-02-2018

Den fria rörligheten för kapital är en av de fyra grundläggande friheterna på EU:s inre marknad. Den fria rörligheten för kapital är inte bara den senaste av friheterna utan även den mest omfattande på grund av dess unika tredjelandsdimension. Avregleringen av kapitalflödena har framskridit gradvis. Sedan Maastrichtfördraget (1994) är alla restriktioner för kapitalrörelser och betalningar borttagna, både mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer. Principen är direkt tillämpbar, vilket innebär att den inte kräver någon ytterligare lagstiftning på vare sig EU-nivå eller medlemsstatsnivå.

Den fria rörligheten för kapital är en av de fyra grundläggande friheterna på EU:s inre marknad. Den fria rörligheten för kapital är inte bara den senaste av friheterna utan även den mest omfattande på grund av dess unika tredjelandsdimension. Avregleringen av kapitalflödena har framskridit gradvis. Sedan Maastrichtfördraget (1994) är alla restriktioner för kapitalrörelser och betalningar borttagna, både mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer. Principen är direkt tillämpbar, vilket innebär att den inte kräver någon ytterligare lagstiftning på vare sig EU-nivå eller medlemsstatsnivå.