Konkurrenspolitik

01-02-2018

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller i artiklarna 101–109 konkurrensregler för den inre marknaden. Enligt dessa regler är sådana avtal mellan företag förbjudna som medför en begränsning av konkurrensen. Det är förbjudet för företag som innehar en dominerande ställning att missbruka denna och på så sätt skada handeln mellan medlemsstaterna. Företagssammanslutningar och förvärv som har en unionsdimension kontrolleras av Europeiska kommissionen och kan i vissa fall förbjudas. Statliga stöd som snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är förbjudna, men kan ändå tillåtas i vissa fall. Konkurrensreglerna gäller även för offentliga företag, offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse. Om möjligheten att uppnå målen med dessa särskilda tjänster skulle äventyras kan konkurrensreglerna åsidosättas.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller i artiklarna 101–109 konkurrensregler för den inre marknaden. Enligt dessa regler är sådana avtal mellan företag förbjudna som medför en begränsning av konkurrensen. Det är förbjudet för företag som innehar en dominerande ställning att missbruka denna och på så sätt skada handeln mellan medlemsstaterna. Företagssammanslutningar och förvärv som har en unionsdimension kontrolleras av Europeiska kommissionen och kan i vissa fall förbjudas. Statliga stöd som snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är förbjudna, men kan ändå tillåtas i vissa fall. Konkurrensreglerna gäller även för offentliga företag, offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse. Om möjligheten att uppnå målen med dessa särskilda tjänster skulle äventyras kan konkurrensreglerna åsidosättas.